VUB en al haar faculteiten worden lid van PEN Vlaanderen

VUB en al haar faculteiten worden lid van PEN Vlaanderen

"Deze stoel zal nooit gevuld worden", was rector Caroline Pauwels duidelijk tijdens de academische opening van de VUB. "Het is een eerbetoon, een hulde aan zij die hier vandaag niet zijn."

De lege stoel symboliseert het engagement van Pauwels’ alma mater voor zij die hun academische of literaire werk moeten bekopen met een gevangenisstraf of een andere beperking van hun vrijheid. Het is bovendien een van de redenen waarom de VUB, naast eerdere steun voor de organisatie Scholars At Risk, nu ook lid is geworden van PEN Vlaanderen. Volgens de VUB moeten we de samenleving en ons universitair model herdenken en kan dat alleen als alle stemmen worden gehoord .

PEN Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van PEN International dat zich inzet voor vrijheid van meningsuiting en voor de bescherming van vervolgde schrijvers. Niet alleen de VUB als universiteit wordt lid van PEN, ook al de individuele faculteiten gaan een lidmaatschap aan. PEN is voorvechter van een vrije pers en bestrijdt willekeurige censuur in vredestijd, allemaal zaken waar ook de VUB zich actief voor engageert.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel