VUB doorloopt als eerste Vlaamse universiteit instellingsreview met positief resultaat

VUB doorloopt als eerste Vlaamse universiteit instellingsreview met positief resultaat

Beleid en opleidingen positief beoordeeld

De Vrije Universiteit Brussel is de eerste Vlaamse instelling die de nieuwe instellingsbrede review met positief resultaat heeft doorlopen. Hiermee bestempelt de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de VUB als een instelling die op een kwaliteitsvolle manier beleid voert en de kwaliteit van haar opleidingen waarborgt. De Vlaamse hogescholen en universiteiten doorlopen deze review elke zes jaar. Wie slaagt, hoeft niet langer elke opleiding apart te laten beoordelen.

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert: “We zijn erg opgetogen dat we deze instellingsreview als eerste met succes hebben doorlopen. Niet alleen zijn we ingenomen met de positieve beoordeling, maar zijn we als Urban Engaged University ook trots op de grote waardering van de commissie voor de rol die de VUB in het grootstedelijke Brusselse op zich heeft genomen. Ook de aanbevelingen van de commissie zijn thema’s die al op onze radar stonden en waarmee we graag aan de slag gaan.”

Bij de beoordeling van de VUB heeft de commissie het onderwijsbeleid onderzocht op instellings- en op opleidingsniveau. De commissie keek daarbij aanvullend naar de interactie tussen het centrale, het facultaire en het opleidingsniveau.  De commissie was lovend over de kwaliteit van de opleidingen. “De sterke governance, het eigenaarschap van kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsraden, de ondersteuning door de centrale diensten en de aanwezigheid van de Kwaliteitsraad Onderwijs, garanderen samen dat de kwaliteit van de opleidingen aan de VUB wordt geborgd. Ze bieden de commissie bovendien het nodige vertrouwen dat de nieuwe kwaliteitscyclus kwaliteitsvol geïmplementeerd zal worden.”

In haar beoordelingsrapport is de commissie ook erg te spreken over de kwaliteitscultuur: “De commissie was erg onder de indruk van de kwaliteitscultuur aan de VUB, die in alle gesprekken, op alle beleidsniveaus tastbaar was. De commissie heeft daarbij de grootste waardering voor de manier waarop participatie van studenten ingebed is op elk bestuursniveau.”

De reviewcommissie van de NVAO bestaat uit onafhankelijke deskundigen die onderzoeken of de instelling haar onderwijsbeleid aansluit bij de onderwijsvisie van die instelling. Bovendien moet het beleid van de onderwijsinstelling een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen waarmee de instelling wordt geconfronteerd. De beoordeling gaat eveneens na of de instelling ervoor instaat dat de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen in orde is en in orde blijft. Om een positieve beoordeling te krijgen moet de instelling aantonen dat ze zelf de kwaliteit van haar opleidingen verzekert en de resultaten hiervan publiek maakt.

Wouter Duyck, vicevoorzitter van de NVAO: “Met de instellingsreview tonen universiteiten en hogescholen aan dat ze écht eigenaar van hun kwaliteitsborging zijn en dat dit binnen hun onderwijsbeleid past. We zijn tevreden dat deze eerste instellingsreview zowel procedureel als inhoudelijk goed is verlopen. Iedereen had zich echt tot in de puntjes voorbereid. Het is normaal dat een commissie aanbevelingen formuleert; dit helpt een instelling zich verder te ontwikkelen en past binnen NVAO’s Waarderende Aanpak waarmee we instellingen ondersteunen in de continue verbetering van de onderwijskwaliteit.”

 

Meer info

Vicerector onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert, via persrelaties VUB

 

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel