VUB coördineert hub voor digitale media en desinformatie

VUB coördineert hub voor digitale media en desinformatie

Europese Commissie selecteert EDMO BELUX om een van de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan

Vrije Universiteit Brussel is een van de medeoprichters van het European Digital Media Observatory for Belgium and Luxembourg (EDMO BELUX), een Belgische en Luxemburgse hub voor onderzoek naar digitale media en desinformatie. EDMO BELUX gaat in oktober 2021 van start en werkt in vijf talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Luxemburgs). Deze door de Europese Commissie gefinancierde hub zal een netwerk van meer dan 100 desinformatie-experts verzamelen. EDMO BELUX zal worden gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel. Het doel is een antwoord te bieden op schadelijke desinformatiecampagnes en de mediageletterdheid te vergroten.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van EDMO BELUX?

  • EDMO BELUX zal een uniek en uitgebreid netwerk samenbrengen van ervaren factcheckers, media, desinformatie-analisten, organisaties voor mediageletterdheid en academici om opkomende schadelijke desinformatiecampagnes op te sporen, te analyseren en aan het licht te brengen.
  • Via snelle waarschuwingsmechanismesin het netwerk zullen de factchecksen onderzoeksrapporten van EDMO BELUX de ‘eerstelijnshulp’ bijdesinformatie (media, maatschappelijk middenveld, overheid) bereiken om de impact van desinformatiecampagnes tot een minimum te beperken.
  • Door middel van campagnes rond mediageletterdheid zal EDMO BELUX burgers en media bewuster maken van deze problematiek en hen beter wapenen tegen desinformatie.
  • Door middel van multidisciplinair onderzoek zal EDMO BELUX de impact van desinformatie en de respons van online platformenop democratische processen monitoren.

Welke concrete acties mogen we verwachten?

In de eerste dertig maanden van zijn werking zal de hub 800 factchecks in vijf talen publiceren, OSINT-onderzoeken (Open Source INTelligence) uitvoeren naar desinformatiecampagnes en activiteiten rond mediageletterdheid op gemeenschapsniveau in drie talen ontwikkelen en uitvoeren. Bovendien zal EDMO BELUXjaarlijks gemeenschapsoverschrijdende publieksstudies doen overde impact van desinformatiecampagnes en zal het jaarlijks de effectiviteit beoordelen van de respons van online platformen op desinformatie.

Wie maakt deel uit van dit netwerk?

EDMO BELUX is een gemeenschapsoverschrijdend, meertalig samenwerkingsverband tussen Vrije Universiteit Brussel, Université Saint-Louis - Bruxelles, Mediawijs, EU Disinfolab, Agence France-Presse, RTL Luxembourgen Athens Technology Center. Het is een van de acht projecten die EU-financiering hebben ontvangen voor het opzetten van nationale en multinationale observatoria om desinformatie tegen te gaan. Een van de andere projecten van deze acht is EDMO BENL, datook diensten zal verlenen aan de Nederlandstalige onderzoeksgemeenschap op het gebied van desinformatie in België. Er zal dus een hechte EDMO BENL – EDMO BELUX samenwerking plaatsvinden. Uitwisseling van kennis en praktijken tussen projectpartners en het EDMO-netwerk zal van cruciaal belang zijnom opkomende desinformatiecampagnes in België, Luxemburg en de Europese Unie effectief en efficiënt tegen te gaan.

Binnen de VUB is EDMO BELUX een joint venture tussen het Centre for Digitalisation, Democracy and Innovation (CD2I) van de Brussels School of Governance en het Centre for Studies on Media, Innovation and Technology (imec-SMIT). De VUB zal de Belgisch-Luxemburgse hub coördineren en onderzoek doen naar de impact van desinformatie op democratische processen

Contact

Trisha Meyer - hoofdcoördinator EDMO BELUX

[email protected]

Story image

 

 

 

Story image
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel

 

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel