VUB-BRIO studiedag over Onderwijs in de Vlaamse Rand

VUB-BRIO studiedag over Onderwijs in de Vlaamse Rand

Naar een toekomstbestendig onderwijs: wat zijn de onderwijsontwikkelingen en mogelijkheden in de regio?

Vrijdag 14 april 2023 – Op woensdag 19 april organiseert BRIO - het Brussels Informatie-, Documentatie- & Onderzoekscentrum van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – een studienamiddag over ‘Onderwijs in de Vlaamse Rand’. Experten en ervaringsdeskundigen uit het onderwijsveld buigen zich samen over de onderwijsontwikkelingen en -mogelijkheden in de regio. Demografische veranderingen in de Brusselse rand stellen het onderwijs immers voor grote uitdagingen.

Zo stijgt het aandeel jongeren in de Vlaamse Rand voortdurend en wordt de leerlingenpopulatie steeds diverser. De demografische veranderingen maken dat onderwijs in de Vlaamse Rand een andere aanpak vereist dan het onderwijs in het Vlaams Gewest. Met welke ontwikkelingen moet er rekening gehouden worden? En wat zijn de mogelijkheden? Tijdens de gratis BRIO studienamiddag worden twee thema’s uitgediept: jongeren in de Vlaamse Rand en de overgang van basis- naar secundair onderwijs.

“In de Vlaamse Rand is het aandeel aan 0-19-jarigen niet alleen groter dan in het Vlaams Gewest, de spreiding van het aandeel jongeren is er ook veel diverser”, zegt VUB-onderzoeker Gide Van Cappel. “De Vlaamse Rand volgt de demografische bewegingen die zich voordoen in de grootstedelijke context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar zien we, net zoals in de Vlaamse Rand, een stijging in het aandeel van jongeren, in tegenstelling tot het Vlaams Gewest waar het aandeel jongeren proportioneel afneemt. Het groeiend aandeel jongeren, en het diverse karakter daarvan, kunnen voor wezenlijke uitdagingen zorgen op het vlak van onderwijs en vrije tijd, zeker wat betreft inclusiviteit. De grootstedelijke dynamieken kunnen wellicht ook worden geanticipeerd in de Vlaamse Rand. Een aangepast beleid is noodzakelijk.”

bron: https://www.docu.vlaamserand.be/node/18613
bron: https://www.docu.vlaamserand.be/node/18613

“Een meer rurale gemeente zoals Merchtem heeft 27,4% 0-24-jarigen, terwijl een tewerkstellingsgemeente zoals Vilvoorde 34,6% 0-24-jarigen kent”, zegt Van Cappel. “In 2022 bedraagt het aandeel 0-24-jarigen in de Vlaamse Rand 31,1% tegenover 27,1% in het Vlaamse Gewest. Verder tonen de data van het Agentschap Binnenlands Bestuur ons dat het aandeel aan 0-4-jarigen in de Vlaamse Rand met 4,5% ook hoger ligt dan in het Vlaams Gewest met 3,9%. Dit verschil werpt de vraag op hoe dit zich op termijn zal manifesteren in een onderwijslandschap dat reeds een schaarste kent.” Van Cappel licht dit onderwerp verder toe op de studiedag tijdens de lezing “Jongeren in de Vlaamse Rand”.

Programma:

  • 13u00  Onthaal
  • 13u30  Opening - Dimokritos Kavadias (BRIO)
  • 13u40  Lezing 1: Jongeren in de Vlaamse Rand - Gide Van Cappel (BRIO)
  • 14u10  Getuigenissen uit het onderwijsveld
  • 15u00  Koffiepauze
  • 15u15  Lezing 2: Belang van basisonderwijs voor het succes in het secundair - Piet Van Avermaet (UGent)
  • 16u00  Rondetafelgesprek met Kurt Meeuws (Scoop), Bert Vermaanen (Don Bosco Groot-Bijgaarden), Jo Vander Meylen (burgemeester Beersel), Cindy Van Dijck (vzw ‘de Rand’)
  • 16u55  Slotwoord - Hubert Lyben (voorzitter vzw ‘de Rand’)
  • 17u00  Drink

Kom je graag langs?

De BRIO studienamiddag vindt plaats in GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek. Het centrum is gemakkelijk bereikbaar met de MIVB (bus 43), De Lijn (bus 155), de trein (halte station Linkebeek) en de wagen. Kom je graag langs? Gelieve jouw komst te bevestigen voor 18 april 2023 via de volgende link: https://forms.gle/nsz3GPDJt61f5CWj6

Meer info

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

 

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel