VUB bouwt aan nieuw onderwijsmodel in radicale co-creatie met studenten van zes Europese universiteiten

VUB bouwt aan nieuw onderwijsmodel in radicale co-creatie met studenten van zes Europese universiteiten

EUTOPIA-week van 12-16.04

Het hoger onderwijs bevindt zich in ongekend turbulente tijden. Nieuwe manieren van denken, werken, leren en onderzoek doen, lokaal en wereldwijd, zijn nodig om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Tijdens de EUTOPIA-week nemen de VUB en haar studenten precies deze vragen onder de loep. Vicerector onderwijs Jan Danckaert, professor internationale politiek Jonathan Holslag, en Luc Soete, decaan van de Brussels School of Governance voeren het debat mee aan. EUTOPIA kadert in de missie van de VUB om als urban en engaged university samen te werken met andere Europese universiteiten aan een nieuw academisch model voor een open, inclusief en verenigd Europa (#DeWereldHeeftJeNodig*).

In de week van 12 tot en met 16 april komen studenten, onderzoekers en bestuur van zes Europese universiteiten virtueel samen. Deze zes universiteiten vormen samen de Europese Universiteit EUTOPIA. Elke dag van de week is opgebouwd rond een thema, en elk thema is een belangrijke bouwsteen van de EUTOPIA Alliantie. De thema’s zijn inclusie, nieuwe innovatieve onderwijs- en onderzoeksmodellen en maatschappelijk dienstbetoon, door samenwerkingen met lokale partners en het zoeken naar duurzame oplossingen in het kader van de SDGs van de Verenigde Naties. Host is de Zweedse Universiteit van Gothenburg. Eva Wiberg, Vice-Chancellor van de University of Gothenburg en de huidige Voorzitter van de EUTOPIA Alliantie: “Als voorzitter van EUTOPIA wil ik dat onze Alliantie studenten klaarstoomt voor de lokale en mondiale uitdagingen van de toekomst. Duurzaamheid, inclusie, samenwerking, co-creatie van studenten en internationale samenwerkingen vormen de kern van alles wat we doen".

U vindt het programma hier.

Een voor u mogelijk interessant programmapunt: EUTOPIAn Futures met Jonathan Holslag

Op 13 april, 19u neemt EUTOPIA volgende vraag onder de loep: de toekomst van Europa en de rol van hoger onderwijs in het vormgeven ervan –in debat met studenten van EUTOPIA, de Brussels School of Governance en het Europa College én Federica Mogherini, rector van het Europa College, voormalig Hoge Vertegenwoordiger van de EU en Vice-President van de Europese Commissie, Jonathan Holslag en Luc Soete.

EUTOPIA’s innovatief onderwijsmodel

Noem het gerust Erasmus 2.0! EUTOPIA werkt aan een volledig nieuw en innovatief onderwijsmodel, met een soort van opleidingsonderdelen: Connected Learning Communities (CLC).

Vicerector Jan Danckaert legt het principe uit: “Door middel van innovatieve leertechnieken, co-creatie van cursusmateriaal en uitwisseling van expertise verbinden we studenten, academisch personeel en andere belanghebbenden in interuniversitaire netwerken. Wij bouwen hierbij voort op reeds bestaande en succesvolle bottom-up initiatieven in onze zes universiteiten. Ook de inhoud is heel bijzonder. Het doel van de opleidingsonderdelen zijn precies die grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor we vandaag staan. We hebben CLC over meertaligheid, urbane uitdagingen, datagebruik, cognitieve wetenschap, duurzaamheid etc. Ondertussen zijn er al 18 Connected Learning Communities in gebruik op onze campussen, en er komen er nog 12 bij tegen begin 2022.”

VUB-rector Caroline Pauwels vult aan: “Het grote voordeel is dat we niet uitgaan van een nieuw of duur initiatief. We maken het beste gebruik van de lokale en Europese middelen, die elkaar heel goed aanvullen. In plaats van klassieke Erasmusuitwisselingen, die voor sommigen niet haalbaar zijn in tijd of geld, stellen de Connected Learning Communities ons in staat korte en effectieve uitwisselingen aan te bieden, via toegankelijke modules. Op lange termijn willen we met de Connected Learning Communities ook micro-credentials ontwikkelen. En zo maakt onze Europese Universiteit EUTOPIA zich klaar voor de nieuwe tijden.

 

Contact:

Vicerector Jan Danckaert via persrelaties VUB. 

 

EUTOPIA

EUTOPIA is een alliantie van zes toonaangevende, gelijkgestemde Europese universiteiten die een verbonden en inclusieve gemeenschap willen creëren om de lokale en mondiale uitdagingen aan te pakken. Het doel is bij te dragen aan een nieuw model voor hoger onderwijs in Europa. EUTOPIA, dat zijn Vrije Universiteit Brussel (België), University of Gothenburg (Zweden), CY Cergy Paris Université (Frankrijk), Universitat Pompeu Fabra Barcelona (Spanje), University of Warwick (Verenigd Koninkrijk), en University of Ljubljana (Slovenië). EUTOPIA verenigt meer dan 165.000 studenten, 30.000 personeelsleden, onderzoekscentra in 760 kennisgebieden. #EUTOPIA

Twitter @EutopiaUni  Facebook @eutopiaalliance Instagram @eutopiauni

#EutopiaWeek #EuropeanUniversities #JoinOurJourney 

 

*De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban + engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. #DWHJN www.vub.be/dewereldheeftjenodig

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel