VUB blijft groeien, succes wetenschappen en extra stimulans om in buitenland te studeren.

3,3 PROCENT MEER GENERATIESTUDENTEN

De Vrije Universiteit Brussel ziet een groei van 3,3 procent bij de eerste generatiestudenten (dit zijn studenten die zich voor een eerste keer inschrijven in het hoger onderwijs). Vorig jaar waren er op dit moment 1.499 ingeschreven, nu 1.549. In totaal staat het aantal studenten nu boven de vijftienduizend. De groei van alle studenten bij elkaar is maar liefst 5 procent. De faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen is bij de generatiestudenten de grootste groeier met maar liefst 34 procent. Daarna komt de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School met 10,4 procent. Veel studenten zijn internationaal georiënteerd aan de VUB. De VUB stimuleert internationale studie-ervaring dan ook door vanaf nu buitenlandtoelages toe te kennen. Bij de inschrijvingscijfers valt ook succes voor de wetenschapsfaculteiten te noteren.

Bij de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen is het vooral de bachelor Psychologie die groeit: 40 procent meer inschrijvingen. Bij de faculteit Economische en Sociale Wetenschappen & Solvay Business School groeit de Engelstalige bachelor Social Sciences met bijna 45 procent. De vorig jaar opgestarte studie wordt beschouwd als een doorslaand succes. De bachelor Communicatiewetenschappen kent een enorme groei met dezelfde cijfers. Maar ook de bachelor Toegepaste Economische Wetenschappen groeit fors met 10,4 procent; tot op heden 43 studenten meer dan vorig jaar.

Vrouwen en mannen

Opvallend is dat de nieuwe studenten bij Psychologie voor het overgrote deel vrouw is: 493, tegenover 114 mannen. Bij Communicatiewetenschappen van de faculteit ES zijn 124 vrouwelijke studenten ingeschreven tegenover 65 mannelijke studenten. Bij Social Sciences is dat 183 vrouwen en 143 mannen. Toegepaste Economie is de grote uitzondering: 263 mannen tegenover 129 vrouwen.

Tot op heden gaan er in het academiejaar 2017-2018 in totaal 15.939 mensen studeren aan de VUB. Vorig jaar was dat 15.185. Een groei van vijf procent. Ook daar valt op dat 7.327 mannen zich tot op heden hebben ingeschreven, tegenover 8.610 vrouwen. De VUB groeit niet alleen in generatiestudenten, maar ook door zij-instromers; studenten die na hun bacheloropleiding elders voor hun master naar de VUB komen. De master Journalistiek van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte blijft bijvoorbeeld groeien met 12,5 procent.

Succes wetenschapsfaculteiten

Heel opvallend is dat de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen met maar liefst zes procent groeit bij de generatiestudenten en met maar liefst 11,1 procent alle studenten bij elkaar. Daarmee komen ze bij de wetenschappen op 1.789 studenten. Grote groeier is daar Urban Studies met maar liefst een verdubbeling tot 71 studenten. Ook de master Marine and Lacustrine Science and Management die samen met UGent wordt georganiseerd, groeit met 50 procent naar 63 studenten in totaal. Ook computerwetenschappen blijft een succesnummer met maar liefst 18 procent groei tot 144 studenten in totaal. Ook de faculteit Ingenieurswetenschappen doet het goed met een totale groei van vier procent. Een master als Electrical Engineering doet het heel goed met een toename van 127 procent tot 41 studenten. Maar ook de master MA Industriële Wetenschappen Elektromechanica is populair: een groei van 41 procent tot 62 studenten in totaal.  Bij de faculteit Geneeskunde en Farmacie is geneeskunde een succes: de bachelor groeit met 80 procent en de driejarige master Geneeskunde met 58,5% tot maar liefst 225 studenten.

Internationaal georiënteerd

De Vrije Universiteit Brussel bevindt zich midden in de internationaal georiënteerde Belgische hoofdstad Brussel. Om nog meer VUB-studenten de kans te geven ook een tijd in het buitenland te studeren verschaft de VUB buitenlandtoelages. Een student die vorig jaar recht had op een Vlaamse studietoelage kan 170 euro per maand krijgen als hij of zij zonder beurs naar het buitenland gaat, met beurs krijgen ze 70 euro. De voorwaarden staan op de website van de VUB. https://student.vub.be/studiefinanciering/ondersteuningsaanbod/buitenlandtoelage

Quote Rector Caroline Pauwels: “De studenten weten net als vorige jaren duidelijk de weg naar de Vrije Universiteit Brussel te vinden. Wij zullen ze met open armen ontvangen en vanuit internationaal Brussel een mondiaal uitzicht bieden waarin ze hun ambities en engagement kwijt kunnen. “  

Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel