VUB bevestigt lopende interne procedure tegen prof. Van Hoof

VUB bevestigt lopende interne procedure tegen prof. Van Hoof

Vrijdag 5 mei 2023 - De Vrije Universiteit Brussel reageert op de berichtgeving verschenen via de pers met betrekking tot professor Elke Van Hoof.

De Vrije Universiteit Brussel bevestigt dat er een tuchtonderzoek loopt tegen Prof. Elke Van Hoof. In september 2022 ontving de universiteit een formele klacht van de melders. Na een grondige analyse van de klacht werd meteen een tuchtonderzoek opgestart, op basis van belastende en ontlastende elementen. In dit kader werd professor Van Hoof recent uitgenodigd voor een gesprek met de rector. Tot op heden kon dit gesprek niet plaatsvinden. Op basis van het rapport van de onderzoeksinstantie, zal de rector al dan niet een beslissing tot verwijzing nemen en wordt iedereen hierover ingelicht.

Wat de communicatie tijdens het tuchtonderzoek betreft houdt de universiteit zowel de melders als de betrokkene op de hoogte van de stappen tijdens het proces. Over het inhoudelijke verloop van het onderzoek wordt niet gecommuniceerd zolang er geen definitieve uitspraak is.

De VUB onderkent evenwel dat er sneller moet ingegrepen worden. Het valt ons op dat in zaken rond grensoverschrijdend gedrag melders meer bedenktijd nodig hebben over de stappen die ze willen zetten, over het uit de anonimiteit treden, enzovoort. Dit verklaart ​ waarom er soms maanden verlopen tussen de eerste meldingen en de formele klacht. Op basis van louter anonieme meldingen kan geen tuchtprocedure starten. De universiteit zoekt uit hoe ze kordater kan optreden bij signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel