VUB bevestigt lopende interne procedure met betrekking tot professor M.L.

VUB bevestigt lopende interne procedure met betrekking tot professor M.L.

Woensdag 17 mei 2023 - De Vrije Universiteit Brussel reageert op de berichtgeving verschenen via de pers met betrekking tot professor M.L.

De Vrije Universiteit Brussel bevestigt dat er een interne procedure loopt met betrekking tot Prof. M. L. naar aanleiding van meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dergelijke meldingen worden zeer ernstig genomen en momenteel loopt dan ook een grondig vooronderzoek waarbij de onderzoeksinstantie alle belastende en ontlastende elementen verzamelt en een adviesrapport opmaakt. Op basis van dit adviesrapport neemt de rector de beslissing om het dossier al dan niet naar de tuchtcommissie te verwijzen. Deze beslissing wordt aan alle betrokken partijen gecommuniceerd, hetzelfde geldt voor de uiteindelijke beslissing van de tuchtcommissie in geval van verwijzing.

Over het inhoudelijke verloop van het onderzoek wordt niet gecommuniceerd. Dit om de uitkomst van de procedure niet te schaden, alsook in het belang van een correct en sereen verloop van de behandeling van de klacht voor de betrokken partijen.

In lijn met haar nieuwe YANA-beleid (You Are Not Alone) voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag, zet de universiteit maximaal in op de aanpak van elke melding van grensoverschrijdend gedrag en een adequate begeleiding van de melders zodat zij zich niet alleen voelen. 

Grensoverschrijdend gedrag heeft geen plaats aan de VUB. Het aanpakken ervan is een van de speerpunten van het beleid van rector Jan Danckaert die, als vicerector Onderwijs & Studentenzaken, samen met wijlen ererector Caroline Pauwels en de toenmalige Studentenraad, de architect was van het ‘Grenswijs Beleid’ voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag bij studenten en dit nu consequent doortrekt in zijn personeelsbeleid. VUB-rector Jan Danckaert duidt: ‘Alle universiteiten worstelen hiermee, maar we zijn ook aan de VUB vastberaden om de ingeslagen weg verder te bewandelen. Dit doet pijn, maar wat de slachtoffers soms moeten ondergaan is veel erger. We zetten dus door.’

De nieuwe daadkrachtige aanpak laat de universiteit toe om ongewenst gedrag uit het heden, maar ook uit het verleden op de radar te zetten. Zo lopen er momenteel nog verschillende onderzoeken na meldingen rond ongepast gedrag.

De behandeling van meldingen over grensoverschrijdend gedrag moet kordaat maar ook met de nodige omzichtigheid gebeuren. Dit gelet op de complexiteit van dergelijke procedures en de gevolgen ervan voor de melders en de betrokkenen. De VUB vraagt iedereen daarom om met de nodige terughoudendheid te handelen en te communiceren in dergelijke zaken.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel