VUB bereidt zich voor om in code groen en óp de campus te starten

VUB bereidt zich voor om in code groen en óp de campus te starten

VUB zet volgend academiejaar in op inclusief en innovatief onderwijs

De Vrije Universiteit Brussel bereidt zich voor om het nieuwe academiejaar in code groen en óp de campus op te starten in afwachting van een beslissing van de minister. De studenten krijgen daarbij ook de mogelijkheid hebben om digitaal les te volgen. Daarnaast maakt de VUB haar missie als ‘urban engaged university’ concreet met haar focus op een inclusiever, meer maatschappij-betrokken en geëngageerd onderwijs. Hiermee zet de universiteit haar maat­schappelijke rol op scherp. Dit gebeurt in interactie met de omgeving waarin toekomst­bestendig multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en blended onderwijs centraal staan.

Vicerector onderwijs-‐ en studentenbeleid Jan Danckaert: “Vanaf volgend academiejaar zullen we fysieke en online leerervaringen doordacht met elkaar kunnen integreren: dat heet in ’t Engels “blended learning”. Daarbij maken we uiteraard gebruik van kennis en vaardigheden die we opgebouwd hebben met de “brutaal digitale” sprong die we het afgelopen jaar gemaakt hebben.”

“Voor het eerst kunnen we nu wel ver­trekken vanuit de vraag hoe we het “klassieke” face-to-face onderwijs digitaal kunnen versterken en ondersteunen en meer activerend maken. We kunnen nu nadenken welke de belangrijkste redenen zijn om de studenten te zien op een campus, in een aula, in een lab of praktijkzaal. Antwoorden dus op de vraag “waar” ons onderwijs zich zal afspelen.”

“Maar de blend ligt niet alleen online versus fysiek, maar ook volgens de assen synchroon vs asynchroon, on campus versus andere locaties, en sturing van het leerproces versus autonomie van de student in het leerproces.”

De VUB-eigenheid als ‘urban engaged university’ uit zich in de eerste plaats in de verankering en interactie met Brussel, en dit zowel in de online als in de offline componenten (WeKonekt.brussels en CERL: Community Engaged Research and Learning, multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs). De face-to-face onderwijsvormen dragen niet alleen bij tot het bereiken van de leerdoelen, maar spelen ook een belangrijke rol spelen in de socialiserende, net­werkende en inclusieve doelstellingen van onze universiteit. Op een universiteit als de VUB komt een student immers niet alleen om te studeren: hij/zij evolueert er ook van “jongere” tot “jongvolwassene” die bereid is om engagement in de maatschappij op te nemen.

Vanuit het project De Wereld Heeft Je Nodig’ voorziet de VUB een aanbod van projecten, communities, events, lessen en lezingen in lijn met de duurzaamheidsdoelstelling van de Verenigde Naties (People, Planet, Peace, Prosperity, Partnership).

“Onze hoofdstad biedt studenten en docenten concrete kansen om vernieuwende leer- en onder­zoeks­strategieën op poten te zetten. Maar deze urban jungle vraagt soms ook om een andere aanpak. Docenten brengen hun inhoudelijke expertise zo goed mogelijk over, maar spelen daarnaast ook een coachende rol. Op die manier worden studenten de nodige vaardigheden en attitudes bijgebracht die hen kunnen helpen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in een snel veranderende stedelijke en globale samenleving”, aldus Jan Danckaert.  

Curricula onder de loep en inclusieve campussen

Daarnaast wordt ook de curricula herbekeken met een focus op antiracisme, dekolonisatie en diversiteit in het klaslokaal en in het curriculum. Zo integreren vele opleidingen kritische reflecties over kolonisatie en racisme in hun curriculum. Daarnaast zet de VUB in op inclusieve campussen, die een toegankelijke werk- en leeromgeving zijn waar iedereen respectvol wordt behandeld. Voelt iemand zich toch in zijn waardigheid aangetast, dan kan die persoon bij het meldpunt terecht.

Verder wil de VUB studenten van ondervertegenwoordigde groepen ondersteunen in hun traject naar de academische wereld en de arbeidsmarkt. De VUB werkt hiervoor ook samen met een steeds diversere groep studentenverenigingen, maar ook met externe partners.

Internationale ervaring zonder verplaatsing

Daarnaast zullen ook nieuwe vormen van mobiliteit mogelijk worden. Studenten zullen inter­nationale ervaringen kunnen opdoen zonder dat – noodzakelijkerwijs - één van de partijen (de docent of de studenten) zich moet verplaatsen. Verplaatsingen kunnen nog steeds een meerwaarde hebben, maar zijn niet langer een noodzakelijke voorwaarde. Dat realiseert de VUB samen met vijf Europese partneruniversiteiten in het netwerk, Eutopia. Daarin worden “connected learning communities” opgezet die leeractiviteiten ontplooien over de verschillende internationale campussen heen. Daarvan zijn er nu al achttien actief.

Veiligheidsmaatregelen

De VUB neemt in overleg met verschillende Brusselse partners initiatieven om de vaccinatiegraad te bevorderen. Samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) schakelt de VUB vaccinatiepunten in op haar campussen tussen 13/9 en 15/10. De VUB sensibiliseert personeel, studenten, omwonenden en bezoekers om zich ter plekke te laten vaccineren. De VUB ventileert alle lokalen, en controleert dat met de verdere uitrol van CO2-meters. Mondmasker­s blijven verplicht tijdens de lesactiviteiten. Met al deze maatregelen garanderen we dat onze campussen veilige studeer- en vertoefplekken blijven.

Meer info

Vicerector onderwijs-‐ en studentenbeleid Jan Danckaert, [email protected], 0486-48 80 62

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel