VUB-barometer: Apotheken blijven cruciale rol spelen in informatievoorziening COVID19

VUB-barometer: Apotheken blijven cruciale rol spelen in informatievoorziening COVID19

Lichte zorgen om mentale gezondheid apothekers

Uit de meest recente barometer van VUB-prof Eline Tommelein blijkt dat de druk op apothekers groot is. Op hun work-life balance scoren ze gemiddeld slechts 5,5/10. Eline Tommelein: “Dat is laag, en een situatie die niet blijvend houdbaar is. We blijven ons zorgen maken over de impact van deze periode op de mentale gezondheid van de apothekers. Ondanks dat de angst omtrent corona wat is weggeëbd en de meeste apothekers aangeven dat ze een tweede of volgende opstoten organisatorisch aankunnen”

 

Het aantal fysieke bezoeken aan de apotheek blijft volgens de bevraging wel zo’n tien procent onder de normale situatie. Maar dat is grotendeels te wijten aan de vakantieperiode. De werkdruk blijft nog steeds verhoogd, ook omdat veel werknemers hun vakantie opnemen.  Het aantal telefonische contacten liggen nog steeds tot dertig procent hoger dan voor deze crisis.

Eline Tommelein: “Ook het feit dat bijna de helft van de fysieke bezoeken gerelateerd is aan corona, geeft aan dat de bevolking de apothekers nog steeds als één van de belangrijkste aanspreekpunten beschouwt. Niet alleen voor het afhalen van maskers of informatie over beschermingsmaatregelen, maar ook om een antwoord te bieden op de vele vragen over zelftests en vaccinaties.”

 

Vaccinaties in apotheken

“Ik hoop dan ook dat de overheid binnenkort het advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde volgt, en vaccinaties in apotheken toelaat.” In zeker zesendertig landen dienen apothekers reeds vaccinaties toe, en in nog eens zestien landen bestaan plannen hiervoor. “Volgens onze bevraging is maar liefst 70 procent van de apothekers bereid dit te doen, mits uiteraard een correcte vergoeding voor de prestatie.”

“Als we één iets uit deze crisis kunnen besluiten, is het dat apothekers echt een integraal onderdeel zijn van de eerstelijnszorgketen. Ze voeren thuisleveringen uit zodat risicopatiënten veilig hun medicatie kunnen ontvangen en ze beantwoorden talloze zelfzorgvragen.” Daarenboven blijft het aantal vragen naar chronische medicatie zonder artsenbezoek hoog. “Dit betekent dat heel veel mensen blijven aarzelen om naar de arts te stappen. Apothekers zijn correct opgeleid en verwijzen uiteraard door indien nodig.”

Deze laatste peiling voor de VUB-barometer is afgenomen tussen 3 tot 9 augustus. Zij meet twee keer per week de impact van Covid-19 op de Belgische apotheken. De barometer is een initiatief van Prof. Eline Tommelein van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 15 maart wordt wekelijks gepeild naar de toestand in de Belgische apotheken. In deze meest recente bevraging van Prof. Tommelein gaven 332 apotheken informatie door over de huidige situatie op de werkvloer De resultaten worden gedeeld met Sciensano en VIVEL, het Vlaams Instituut voor de eerstelijnsgezondheidszorg.

 

Meer info

Prof. Eline Tommelein, Eline.Tommelein@vub.be, 0472 64 54 51

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel