VUB-app voor chronisch zieken maakt zorg beter en minder duur

VUB-app voor chronisch zieken maakt zorg beter en minder duur

App voor opvolging chronische aandoeningen innoveert kwaliteit zorg en autonomie patiënt

Professor An Jacobs en onderzoekster Janneke Kuiper ontwikkelen een app die mensen met meerdere chronische aandoeningen vanop een tablet toelaat hun medische toestand zelf thuis op te volgen. De app is een belangrijke stap in het verbeteren van de totaalaanpak van chronische aandoeningen met meer efficiëntie, integratie en coördinatie. Dit komt zowel de zorg van de patiënten als de kost ervan ten goede.

Er leven ongeveer 50 miljoen mensen met meerdere chronische aandoeningen in Europa. 70 tot 80% van de kosten in de gezondheidszorg worden uitgegeven aan de zorg voor deze chronische aandoeningen. Vandaag ligt de focus bij deze patiënten vaak op elke aandoening apart. Hierdoor is de zorg te weinig patiëntgericht door een gebrek aan integratie en coördinatie.

De nieuwe app van ProACT, dat deel uitmaakt van onderzoeksgroep SMIT (Studies in Media Innovation & Technology), van de Vrije Universiteit Brussel & imec, wil deze inefficiënte aanpak verbeteren. Het zal patiënten met chronische aandoeningen helpen om hun verschillende aandoeningen beter onder controle te houden. Hiervoor bundelt de app automatisch de resultaten en informatie van verschillende metingen van onder meer bloeddruk en bloedglucose. De verzamelde informatie wordt op een overzichtelijke wijze getoond zodat de patiënt in één keer een totaalbeeld krijgt van zijn of haar medische situatie. Patiënten krijgen gepersonaliseerde tips en opdrachten of doelen om hun toestand te verbeteren of stabiel te houden.

We stellen vast dat patiënten, en in het bijzonder ouderen met weinig digitale kennis, erg enthousiast reageren op de app. De sensoren en toestellen sturen verschillende data automatisch door waardoor de patiënt zelf weinig handelingen moet stellen. Het gebruikscomfort is groot en bijzonder patiëntgericht wat de doeltreffendheid van de zorg erg bevordert,” aldus Prof An Jacobs van ProAct.

Pilootproject
De pilootversie van de app wordt getest door patiënten, waarbij naast verdere optimalisatie op langere termijn onderzocht wordt hoe de technologie een rol speelt in het dagelijkse leven van mensen met chronische aandoeningen. Op deze manier wordt de aanpak van deze ziekten ook in de toekomst verder verbeterd.

De onderzoekers van ProAct zoeken nog patiënten om de app in de pilootfase mee te testen. Zij moeten ouder zijn dan 65 jaar en minstens twee van de volgende chronische gezondheidsaandoeningen hebben: Diabetes, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) of chronische bronchitis/emfyseem, Congestief hartfalen (CHF), Chronisch hartfalen/coronaire hartziekten of andere hart- en vaatziekten.

Deze app is meer dan een gadget en wil op lange termijn het leven van patiënten met een chronische aandoening substantieel verbeteren. De eerste ervaringen en feedback zijn veelbelovend. De patiënten die de app vandaag gebruiken getuigen dat ze een beter inzicht en overzicht hebben van de symptomen en meer controle hebben over hun totale toestand. Dit brengt rust en minder stress in het leven van deze mensen, wat ook hun gezondheidstoestand ten goede komt,” besluit An Jacobs.

Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel