VUB aan leiding internationaal consortium rond palliatieve zorg en chronische longaandoeningen

VUB aan leiding internationaal consortium rond palliatieve zorg en chronische longaandoeningen

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is verantwoordelijk voor 2,9 miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd, en staat op de derde plaats als doodsoorzaak. Hoewel palliatieve zorg traditioneel gericht is op kanker, biedt ze ook potentieel voor aandoeningen zoals COPD. Ondanks de voordelen is de tijdige implementatie van palliatieve zorg in niet-kankeromgevingen binnen de EU beperkt door factoren als beperkte toegang tot diensten, gebrek aan betrokkenheid van patiënten bij besluitvorming en onvoldoende training van zorgverleners.

Onder leiding van VUB-professoren Koen Pardon en Luc Deliens brengt het project EU PAL-COPD een divers consortium van experts samen op het gebied van medische, palliatieve en respiratoire zorg, sociologie, psychologie, gezondheidsdiensten, economie en communicatie. Dit initiatief heeft tot doel palliatieve zorg te integreren in de behandeling van gevorderde COPD in verschillende Europese gezondheidszorgsystemen. Ondersteund door gerenommeerde instellingen zoals de European Respiratory Society en de European Association for Palliative Care, staat EU PAL-COPD op het punt de emotionele ondersteuning en informatie voor COPD-patiënten en hun families aanzienlijk te verbeteren, en biedt het een baken van hoop voor degenen die getroffen zijn door gevorderde COPD.

“We zijn erg tevreden dat de EU dit budget heeft vrijgemaakt om dit project vanuit de Vrije Universiteit Brussel over 7 landen te trekken. Met dit project willen we de levenskwaliteit verbeteren van patiënten met gevorderde COPD en de families van de patiënten”, zegt prof. Koen Pardon. Prof. Luc Deliens voegt toe: “Het is onze overtuiging dat deze geïntegreerde benadering een nieuwe norm zal stellen in hoe we omgaan met COPD in onze gezondheidszorg”. 

EU PAL-COPD streeft ernaar de palliatieve zorg voor gevorderde COPD-patiënten te verbeteren via het innovatieve ICLEAR-EU-service model. Deze niet-farmacologische benadering legt de nadruk op patiënt- en gezinsgerichte zorg, inclusief planning voorafgaand aan de zorg en gedeelde besluitvorming. Het project zal een baanbrekende klinische trial uitvoeren in 18 ziekenhuizen in zes Europese landen, waarbij palliatieve zorg op grote schaal wordt geïntegreerd in de longgeneeskunde. Belangrijk is dat het project vanaf het begin het perspectief van de patiënt opneemt.

Het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie heeft 7,55 miljoen euro toegekend aan 13 organisaties uit zeven landen voor het EU PAL-COPD-project. Het project, dat op 1 januari 2024 van start ging, streeft naar verbetering van het welzijn van miljoenen COPD-patiënten en hun families.


Contact: Koen Pardon, koen.pardon@vub.be Luc Deliens, luc.deliens@vub.be

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel