Vrijwilligers planten 485 bomen op VUB uit liefde voor de natuur

Vrijwilligers planten 485 bomen op VUB uit liefde voor de natuur

Woensdag 14 februari 2024 – Op Valentijnsdag plantten studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), samen met verschillende buurtbewoners, 485 bomen en struiken langs de Nieuwelaan in Elsene. De nieuwe aanplanting met diverse inheemse boomsoorten moet uitgroeien tot groene bufferzone tussen het verkeer (auto en spoorweg) en universiteitssite (woongelegenheden). Tegelijkertijd bouwt de vergroening mee aan de ecologische robuustheid en de koeltegebieden die de campuslocaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen. Het open burgercollectief Bûûmplanters begeleidde de plantactie.

Deze regenachtige namiddag stond de liefde voor de natuur in volle bloei op de VUB. Zo’n vijftigtal vrijwilligers staken hun handen uit de mouwen om de campus ter hoogte van de studentenhuizen op de Nieuwelaan te vergroenen. In een half uur klaarden ze de klus.

“We kiezen bewust voor bomen en struiken van hier die klimaatrobuust zijn en de stedelijke biodiversiteit kunnen helpen ondersteunen. Dat verhoogt de kans dat ze droge zomers overleven,” verduidelijkt VUB-bioloog Bram Vanschoenwinkel de keuze voor de gemengde aanplanting van diverse inheemse plantensoorten als de Sleedoorn, Meidoorn, Gelderse Roos, Zwarte Bes, Aalbes en Juttepeer. ”Bijkomend voordeel is dat sommige van die planten ook bloemen en bessen voor insecten en vogels produceren op verschillende momenten doorheen het jaar. De bessen van Sleedoorn zijn trouwens interessant voor de mens. Wanneer je ze een jaartje laat trekken in gin of jenever, krijg je een bijzonder lekkere likeur (Engels: "sloe-gin"); een absolute aanrader."

Open en groen
​De Vrije Universiteit Brussel is een stedelijk geëngageerde universiteit. Om bruggen te bouwen met haar gemeenschap en de stad en om verbondenheid te creëren, hanteert ze een open campus-principe. Dat de gemeenschap zich – op Valentijnsdag - samen inzet om de campus te vergroenen, stemt VUB-rector Jan Danckaert dan ook dankbaar:

“Onze community draagt ons duidelijk een warm hart toe. Studenten, personeel en omwonenden toonden hun engagement om van onze universiteit een plek te maken waar het aangenaam vertoeven is. Extra groen maakt de omgeving nu eenmaal gezonder, mooier, koeler. Tegelijkertijd benadrukten de vrijwilligers hun liefde voor de natuur, hun bereidheid om te werken aan de duurzaamheid van onze planeet. Dat stemt mij hoopvol voor de toekomst.”

Groenblauwe toekomstvisie
​De VUB-campussen hebben een grote potentiële natuurwaarde met zeldzame planten- en diersoorten. Ze verhogen de levenskwaliteit voor iedereen die er studeert, werkt en leeft. Zo vangen ze fijn stof op, werken ze geluidswerend en vormen ze een koeltegebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om die ecologische leefomgeving te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatsverandering, werkte de universiteit aan een groenblauwe toekomstvisie. Slimme maatregelen moeten het groen op de campus robuuster en toekomstbestendig maken. Terreinen worden aangepast gemaaid, gazons worden omgevormd tot graslanden en streekeigen en vruchtbare plantensoorten krijgen de voorkeur. Duurzaam waterbeheer moet een antwoord bieden op het probleem van terugkerende droogte, waarbij regenwater wordt opgevangen in natuurlijke waterreservoirs zoals wadi’s en moerassen om later te hergebruiken.

Begin 2023 vond op de universiteit al een soortgelijk vergroeningsproject plaats. Toen werden 120 bomen geplant ter hoogte van de Triomflaan. ​

Foto's

Meer info

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel