Vrije Universiteit Brussel wil zoveel mogelijk onderwijs op campus en in de stad

Vrije Universiteit Brussel wil zoveel mogelijk onderwijs op campus en in de stad

Nieuw academiejaar: bij generatiestudenten is contactonderwijs prioriteit

In de plannen voor het nieuwe academiejaar zet de Vrije Universiteit Brussel in op blended learning: een mix van on campus en online onderwijs. Daarbij wil de VUB focussen op zoveel mogelijk interactie met de studenten. Bij generatiestudenten en schakelstudenten is het contactonderwijs de prioriteit. De VUB is een inclusieve universiteit, met aandacht voor kansengroepen die door deze crisis soms nog harder getroffen worden. Voor elke student wordt de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd.

De Vrije Universiteit Brussel wil zoveel mogelijk onderwijs op de campus organiseren. Omdat er door de afstandsmaatregelen minder lokalen ter beschikking zijn, worden sommige opleidingsonderdelen digitaal aangeboden. Ook digitale tools intensiveren de interactie met de student. In het lessenrooster worden ook de digitale lessen opgenomen. Dit zal studenten houvast bieden. Er worden ook via weKonekt.brussel extra externe lokalen gezocht om fysieke interactie en de Brusselse studentenervaring te maximaliseren. Indien nodig, zal een rotatiesysteem garanderen dat álle studenten, zelfs in grotere groepen, een contact- en campuservaring hebben: op de campus of bepaalde externe locaties wordt er les gegeven aan een beperkte groep die iedere week wisselt, terwijl de andere groepen de les online volgen.

 

Learning communities

Studentengroepen vormen ‘learning communities’ waar interactiviteit belangrijk is en zullen eventueel de colleges volgen in vaste ‘bubbels’. Voor campusonderwijs krijgen interactieve onderwijsvormen (werkcolleges, hoorcolleges waar fysieke interactie belangrijk is …) voorrang. Een drietal groepen krijgen daarbij, in functie van die leerdoelen, extra aandacht: generatiestudenten en schakelstudenten, zodat zij een eerste ‘on campus’ ervaring beleven; Kansengroepen en werkstudenten, zodat ook zij onderwijskwaliteit gegarandeerd krijgen, en internationale studenten, zodat zij van zeer nabij kennismaken met Brussel en de VUB.

De VUB garandeert internationale studenten die niet naar de VUB kunnen komen, dat alle lesactiviteiten online gevolgd kunnen worden. Zij zullen volledig en volwaardig onderwijs genieten, ook als zij pas later afreizen.

 

Op kot gaan en studentenleven

Studentenleven is een belangrijk onderdeel van de leerontwikkeling. Daarom blijft op kot gaan mogelijk. Als er een nieuwe besmettingspiek in België komt, zal de VUB studenten niet oproepen om hun kot te verlaten. De kotcoach zal de studenten met raad en daad bijstaan. Studentenactiviteiten, die ook een vast onderdeel van het studentenleven vormen, zullen via een overlegcomite met de studenen zelf geval per geval bekeken worden.

 

Extra capaciteit en ondersteuning personeel

De VUB voorziet een extra investering van 1.6 miljoen euro ter ondersteuning van de onderwijsactiviteiten en onderwijsinnovatie. Ook voor het personeel worden flankerende maatregelen genomen om de werkdruk te verlichten.

 

Meer info: Vicerector Onderwijs- en studentenbeleid Jan Danckaert, 0486-48 80 62

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel