Vrije Universiteit Brussel stelt Karin Voets aan als nieuwe Chief Information Officer

Vrije Universiteit Brussel stelt Karin Voets aan als nieuwe Chief Information Officer

Donderdag 6 juli 2023 - Karin Voets wordt de nieuwe CIO van de universiteit. Met haar ruim 20 jaar IT- en managementervaring in zowel de private als de publieke sector brengt Voets een schat aan expertise naar de VUB.

Als CIO zal Karin Voets een belangrijke rol spelen in het versterken van de IT-organisatie en de realisatie van digitale innovaties aan de universiteit. Rector Jan Danckaert is verheugd met de komst van Voets:

“De versnelde digitalisering en onze steeds meer data-gedreven omgeving noodzaken een sterke IT-organisatie en -strategie. Karin Voets zal op dit vlak de IT-slagkracht van onze universiteit versterken. Dankzij haar ervaring en kennis uit zeer verschillende werelden, waaronder de universitaire, zal ze optimaal kunnen inspelen op de door technologie gedreven veranderingen en de innovatieve rol die we daar als universiteit in willen spelen.”  

Voets begon haar loopbaan in de spraaktechnologie en stond mee aan de wieg van het eerste Arabische tekst-naar-spraaksysteem. Tot voor kort was Voets het hoofd van de Afdeling Onderzoeks- en Bedrijfstoepassingen bij de Universiteit Gent. Daarvoor bekleedde ze diverse functies waaronder die van stafmedewerker bij Digipolis (het huidige District09), de IT-partner van Stad Gent. Deze ervaringen geven haar een helder zicht op de rol en uitdagingen van een CIO in een grote, complexe organisatie als een universiteit, met diverse interne en externe stakeholders en een grote visibiliteit.

Met haar brede kennis en ervaring, haar passie voor innovatie en haar verlangen om samen met alle stakeholders de digitale toekomst van de VUB vorm te geven, zal Karin Voets een waardevolle aanwinst zijn voor de universiteit.

“Mijn visie op de rol van CIO is er een van bruggenbouwer, een verbindende en vertalende schakel, die tegelijk overlegt én overtuigt als organisator en communicator. Ik geloof sterk in teamwerk en het belang van dialoog met alle stakeholders, faculteiten, en directies om een IT-strategie te ontwikkelen die inspeelt op de noden van vandaag en morgen, en kansen voor de toekomst identificeert,” aldus Karin Voets.

De opdracht van Voets gaat in op 1 september 2023. Zij volgt Henri Vanroelen op die per 1 oktober met pensioen gaat.

"De VUB is dankbaar voor het werk dat Rik en zijn team de afgelopen jaren heeft verzet." zegt rector Jan Danckaert. "Met een nieuw en performant datacenter, de radicaal digitale situatie ten gevolge van de COVID periode, ​ de verderzetting van IT-standaardisering en het verhogen van de IT performantie en datasecurity bereikte de VUB IT, onder zijn leiding, een nieuw maturiteitsniveau.”
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel