Vrije Universiteit Brussel richt Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking op

Vrije Universiteit Brussel richt Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking op

Tijdens de academische opening op 27 september 2022 kondigde VUB-rector Jan Danckaert de oprichting van PACT aan, de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking. De oprichting van de academie is een eresaluut aan alles waar Caroline Pauwels tijdens haar leven en haar rectoraat voor stond met als centraal thema het vrije denken in een sfeer van verbinding, dialoog, zelfreflectie en radicaal humanisme.

VUB-ererector Caroline Pauwels heeft zich tijdens haar rectormandaat (2016-2022) mateloos ingezet om de dialoog, de wisselwerking en de verbinding met de samenleving naar een hoger niveau te tillen. Daarom draagt de nieuwe VUB academy haar naam: de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking of kortweg PACT. Een uitnodiging tot reflectie bij het Manifesto van de hand van Caroline Pauwels vindt u hier.

Met PACT wil de Vrije Universiteit Brussel voor een zo breed mogelijk publiek duidelijk maken dat twijfel, onzekerheid en voortschrijdend inzicht geen zwakten zijn, maar net de motor van echte wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang. Zo wil de VUB een antwoord bieden op de almaar groter wordende uitdagingen die in de samenleving en in de wereld opdoemen.

“We hebben absoluut nood aan een Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking”, verwees ook Rector Jan Danckaert in zijn openingsrede naar PACT. “Science is under attack. Wetenschap ligt onder vuur. Daarom moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen.” ​

In het kader van PACT zal de VUB lezingen organiseren voor mensen die ‘willen begrijpen’, die naar anderen willen luisteren omdat die wel eens gelijk zouden kunnen hebben en die door dialoog, zelfreflectie en zelfonderzoek vrije denkers willen worden. De PACT-lezingen beogen een beter inzicht te bieden in de belangrijkste problemen in de samenleving en de wereld, en bovenal ideeën aan te reiken over hoe die problemen aan te pakken. De PACT-lezingen zijn daarmee uitdrukkelijk een alternatief voor fatalistische doemscenario’s en zwartgallige toekomstperspectieven.

PACT wil een zo breed mogelijke waaier aan stemmen laten horen, met wetenschappers en denkers uit alle continenten, met een resoluut internationaal perspectief. Naast een interessant lezingenprogramma zal PACT ook allerlei andere activiteiten organiseren die haar intenties onderschrijven. Een stuurgroep wordt geïnstalleerd en curator Alicja Gescinska zal het eerste programma cureren. Tijdens een videoboodschap sprak ze de ambitie uit om wetenschappers van hun eilandjes te halen, door lezingen, debat en discussie.

“Kennis komt dialogisch tot standen daar was onze dierbare Caroline Pauwels zich zeer van bewust”, zegt curator Alicja Gescinska. “Van Caroline leerden we ook dat we twijfel en onzekerheid moeten omarmen. Ze zijn ook een deel van vooruitgang en voortschrijdend inzicht.”

PACT was het laatste grote project dat Caroline Pauwels voor ogen had voordat ze op 5 augustus van dit jaar overleed. Haar grote idee achter deze academie - die oorspronkelijk de Poincaré Academy of Critical Thinking zou heten – is de uitvoering van de principes van de Verlichting: kritisch denken, vrij onderzoek en radicaal humanisme. De VUB huldigt, met haar zusteruniversiteit de ULB, het principe van het Vrij Onderzoek, zoals destijds geformuleerd door de Franse wiskundige en wetenschapsfilosoof Henri Poincaré: “Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.”


Contact: pact@vub.be

Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel