Vrije Universiteit Brussel en Hannah Arendt Instituut roepen samen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

Vrije Universiteit Brussel en Hannah Arendt Instituut roepen samen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza

Begrijp, denk, handel

De ongeziene escalatie van het geweld tussen Israël en Hamas eist een verwoestende tol van burgers. Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een einde te maken aan het stijgend aantal burgerdoden en om humanitaire hulp mogelijk te maken.

Wij kiezen ondubbelzinnig de kant van het internationaal recht. Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die door alle partijen worden begaan, moeten onderzocht en berecht worden door het Internationaal Strafhof. Europese leiders moeten maatregelen nemen tegen de dieperliggende oorzaken van de terugkerende cycli van geweld in Palestina en Israël. De wortels van dit conflict aanpakken, is meer dan ooit nodig. We moeten ons verzetten tegen terreur als instrument, en tegelijk het Israëlische systeem van bezetting en kolonisering ontmantelen.

Het gruwelijke geweld ver weg heeft ook hier grote impact. In de allereerste plaats voor wie familie, dierbaren en kennissen heeft die in de regio leven. Maar ook voor mensen die zich anderszins betrokken voelen, is de impact heftig. De stemmen voor vrede en verbinding zijn er. Maar evengoed worden verschillen tussen mensen aangescherpt en voel je angst, spanning en wij-zij-denken toenemen. 

We zijn niet machteloos. We moeten druk blijven zetten op onze leiders om deze gruwelijke confrontatie te stoppen. En we moeten er tegelijk voor zorgen dat onze samenleving niet nog verder verdeeld raakt. Hoe? 

INFORMEER JE

Er komen heel wat nieuwsberichten voorbij via sociale en klassieke media. Ook via familie, vrienden en collega’s horen we heel uiteenlopende visies en meningen. Daarom is het belangrijk je te informeren.

“To think with an enlarged mentality means that one trains one's imagination to go visiting.” – Hannah Arendt

De historiek van het conflict is complex en gelaagd, en om tot oplossingen te komen, heb je meerstemmigheid en diverse perspectieven nodig

Denken is voor Hannah Arendt altijd representatief denken, dat wil zeggen, dat je je in gedachten probeert te verplaatsen in de mogelijke standpunten van anderen – ook al verschillen die fundamenteel van de jouwe. Schuw de tegenstrijdige standpunten niet, maar verdiep je erin om een eigen oordeel te vormen.

GEBRUIK SOCIALE MEDIA BEWUST

Sociale media helpen ons om de gebeurtenissen van heel nabij op te volgen. Dat kan een boost geven aan onze verontwaardiging en onze wil tot handelen.

Hou er wel rekening mee dat niet iedereen online hetzelfde te zien krijgt. Sociale media zijn zo geprogrammeerd dat ze je gelijkaardige en steeds extremere content aanbieden.

Er circuleren bovendien heel wat nepberichten en nepvideo’s, met oude beelden, verkeerde locaties, of een combinatie van beide. Blijf kritisch en behoedzaam.

DEEL JE GEVOELENS, PRAAT EROVER

De beelden en berichten die ons bereiken, zijn afschuwelijk. Als je woede, angst, verdriet of andere heftige emoties voelt, praat erover met anderen. Je hoeft je emoties niet alleen te verwerken. Merk je dat het nieuws over de situatie telkens veel bij je losmaakt? Probeer je nieuwsconsumptie te beperken tot enkele keren per dag.

Als je op school, op het werk of waar dan ook in gesprek gaat over het conflict, blijf dan kalm. Ook als je het niet eens bent met de ander. Begrijp goed waarom jij denkt wat je denkt en waarom een ander misschien een verschillende mening heeft. Wees empathisch. Geef aan wanneer je je liever niet uitspreekt over het conflict.

  • De EDUbox Wij-zij-denken laat jongeren in de klas oefenen in het omgaan met meningsverschillen.
  • Parallel Histories biedt een nieuwe manier om de geschiedenis van conflicten te bestuderen. Daag studenten uit om alternatieve interpretaties te bespreken voordat ze tot hun eigen standpunt komen.
  • Kunnen Israëliërs en Palestijnen het met elkaar eens zijn? Bekijk de video van Creators for Change

STEUN WIE GEVISEERD WORDT 

Heftige emoties leiden tot nog heftigere emoties. Verschillende bevolkingsgroepen krijgen omwille van het conflict met verhoogd wantrouwen en versterkte vooroordelen te maken. Er is een reële angst voor groeiend antisemitisme en toenemende moslimhaat. Blijf vechten tegen het over één kam scheren van een volledige groep mensen. Al die mensen zijn individuen die allemaal anders naar het conflict kijken. Haat is nooit het antwoord.

“Iedere atoom haat, aan deze wereld toegevoegd, maakt haar onherbergzamer, dan zij al is.” – Etty Hillesum

LAAT JE STEM HOREN

Roep onze Belgische en Europese leiders op om bij alle partijen aan te dringen op een humanitair staakt-het-vuren.

  • Spreek je uit.
  • Schrijf een e-mail of brief naar politici.
  • Teken de petitie van Amnesty International.

ALS PROFESSIONAL

Merk je als professional een toegenomen spanning rond dit thema in jouw klas, werking, wijk of buurt? Het themadossier van het Nederlandse Kennisinstituut Movisie biedt heel wat handvaten.


Hannah Arendt Instituut

Het Hannah Arendt Instituut voor burgerschap, stedelijkheid en diversiteit is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), met steun van de stad Mechelen. Intussen sloten ook de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Universiteit Hasselt zich aan. Het Hannah Arendt Instituut maakt wetenschappelijke inzichten toegankelijk voor beleidsmakers, professionals en burgers zodat zij ermee aan de slag kunnen in de praktijk. Het focust zich op maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en ongelijkheid, zoals die het sterkst tot uiting komen in een stedelijke context. Ook de impact van desinformatie en polarisatie en de druk op democratische waarden komt aan bod. Onder leiding van Christophe Busch wordt het instituut gehuisvest in het Historische pand De Zalm te Mechelen, inclusief ruimte voor opleidingen.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel