Voorzitterswissel bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad

Voorzitterswissel bij de Vlaamse Interuniversitaire Raad

VUB-rector Jan Danckaert neemt op 1 september fakkel over

Het voorzitterschap van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) wordt via een toerbeurtregeling opgenomen door de rector van een Vlaamse universiteit, en dit voor een duurtijd van twee jaar. Rector Jan Danckaert (VUB) neemt op 1 september de fakkel over van rector Rik Van de Walle (UGent).

“De voorbije twee jaren als VLIR-voorzitter waren uitermate boeiend”, zegt afscheidnemend voorzitter Rik Van de Walle. “De universiteiten blijven zoals vanouds hun verantwoordelijkheid nemen bij de opleiding van nieuwe generaties jongeren, bij het ontsluiten van nieuwe kennis voor een welvarender Vlaanderen, en door actief bij te dragen tot ​ het maatschappelijk debat over fundamentele uitdagingen. Voor deze opdrachten ontvangen zij een basisfinanciering van de overheid. Het is onverantwoord dat dit sociaal contract met de universiteiten systematisch ondergraven wordt door jaren van besparingen en het niet honoreren van de decretale financieringsmechanismen.”
Inkomend voorzitter Jan Danckaert benadrukt eveneens de rol die de universiteiten spelen als motoren voor welvaart en welzijn: “Het herstel van de basisfinanciering is onontbeerlijk ten einde het onderwijs, onderzoek en innovatie en maatschappelijke dienstverlening op internationaal toonaangevend niveau blijvend te realiseren, bij te dragen aan welvaart en welzijn in Vlaanderen en een antwoord te bieden aan de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de groene en de digitale transformatie. Wij rekenen erop dat de volgende Vlaamse Regering daadkrachtig inzet op het herstel van het sociaal contract met onze universiteiten. Onze instellingen kunnen de aanhoudende besparingsgolven immers niet langer absorberen”. ​ ​

In de schoot van de Vlaamse Interuniversitaire Raad wil rector Danckaert de uitwisseling van relevante goede beleidspraktijken blijvend stimuleren vanuit de overtuiging dat interuniversitaire dialoog en krachtenbundeling de slagkracht en wendbaarheid van de universiteiten ten goede komt. Maar minstens even belangrijk voor hem zijn onderwerpen als welzijn, inclusie en diversiteit. Ook het respect voor mensenrechten in internationale samenwerking blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast wil hij investeren in structureler overleg op interuniversitair niveau met het bedrijfsleven. ​ ​ ​

 

Contact


Peter Van Rompaey
Peter Van Rompaey Senior advisor corporate communications en rectorcommunicatie

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel