Vlaams minister Brouns ontdekt lichttechnologie op VUB-campus in Gooik

Vlaams minister Brouns ontdekt lichttechnologie op VUB-campus in Gooik

Dinsdag 16 mei 2023 - Vlaams minister Jo Brouns heeft de nieuwe VUB-onderzoeksinfrastructuur rond lichttechnologie in Gooik bezocht. In het kader van de investeringen rond de baanbrekende Einsteintelescoop nam de minister een kijkje op de Fotonica Innovatie Campus van de Vrije Universiteit Brussel, waar onder meer een pilootlijn in extreme optica wordt opgezet.

Vlaams minister van Innovatie, Economie, Werk, Sociale economie en Landbouw Jo Brouns (CD&V) heeft een bezoek gebracht aan de VUB Photonics Campus in Oetingen, Gooik. In het licht van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (vijf miljoen euro) ging minister Brouns de innovatiemogelijkheden van lichttechnologie ontdekken bij onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics.

“We zijn hier onder meer voor de voorbereidingen op het grootschalig project van de Einsteintelescoop, een zwaartekrachtgolfdetector van ongezien niveau”, zegt minister Brouns. “Het is een baanbrekend en innovatief Europees initiatief dat we naar de grensregio in Limburg willen halen. Het gaat om een wetenschappelijk instituut dat ik graag vergelijk met het CERN. Er zal heel wat wetenschappelijk onderzoek verricht worden, en dat leidt dan weer tot concrete innovaties die het dagelijkse leven zullen verbeteren.”

In de Photonics Campus wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de siliciumspiegels die zullen dienen voor de optische detectie van de zwaartekrachtgolven. Daarvoor werkt de VUB momenteel samen met onderzoeksinstellingen uit België, Nederland en Duitsland in Maastricht, waar de ETpathfinder als klein prototype van de uiteindelijke telescoop werd opgestart. Het doel daarvan is om Europa tegen 2025 te overtuigen van Vlaanderen en het drielandenpunt als ideale locatie.

“De ETpathfinder is een proeftuin voor nieuwe technologieën”, zegt VUB-vicerector Innovatie en onderzoeksdirecteur van het Fotonica Centrum Hugo Thienpont. “Iets wat de finale versie van de telescoop uiteindelijk ook zal worden. We moeten de limieten van de bestaande technologieën oprekken tot ver boven wat nu mogelijk is. De supergepolijste spiegels zijn daar een voorbeeld van. Die moeten op grote schaal toch de gewenste gevoeligheid halen. Die uitdagingen brengen natuurlijk een zware investeringskost met zich mee. We zijn de Vlaamse overheid en de minister erg dankbaar voor hun steun. Het betekent voor Vlaanderen ook een boost voor innovatie in andere sectoren, jobcreatie, een sterkere kenniseconomie en de STEM-opleidingen.”

Minister Brouns sprak bij het bezoek ook zijn verwondering uit voor het verhaal van de VUB in Gooik. “We hebben bij B-PHOT natuurlijk heel wat andere projecten naast de Einsteintelescoop”, zegt Thienpont. “Fotonica kan bijvoorbeeld in de landbouw immers veel betekenen, zoals vernieuwingen in de voedselveiligheid, sorteermachines, kwaliteits- en rijpheidscontrole en in de verpakkingsindustrie. Maar ook op andere gebieden is lichttechnologie een belangrijke vernieuwer. Denk maar aan slimme verlichting of “LiFi”, het glasvezelnetwerk dat het internet bij jou in huis binnenbrengt of de sensoren voor gezichtsherkenning in je smartphonescherm. We bekijken zelfs hoe we met gevoelige vezels de sterkte van bijvoorbeeld bruggen of vliegtuigen kunnen monitoren. De minister kon overigens ook onze STEM-inspanningen voor jongeren waarderen. De connectie tussen wetenschap, innovatie en landbouw ligt hem na aan het hart en we moeten de wetenschappers van de toekomst nu al uitvinden. De lancering van een eerste STEAM-academie past daar perfect in.”

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel