Vijfde Brusselse Taalbarometer

Vijfde Brusselse Taalbarometer

Wie spreekt welke taal, waar, wanneer en met wie?

Op woensdag 15 mei presenteert BRIO (het Brussels Informatie-, Documentatie- & Onderzoekscentrum van de VUB) de resultaten van het vijfde Brusselse Taalbarometeronderzoek, een uniek en uitgebreid surveyonderzoek naar de actuele taalsituatie in Brussel.

Vermits in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruim 180 verschillende nationaliteiten samenleven, mag het niet verwonderen dat deze unieke diversiteit ook aanwezig is in het Brussel taallandschap. Maar welke talen worden er door de Brusselaars gesproken? Wie spreekt welke taal, waar, wanneer en met wie? Leidt de toegenomen taaldiversiteit tot meertalige Brusselaars? En welke positie heeft het Nederlands in het meertalige Brussel? De evolutie die het vijfde BRIO-Taalbarometeronderzoek verheldert is er één van verhoogde taaldiversiteit, van taalverschuivingsprocessen en een wijzigend taalgebruik. Het gaat hierbij niet om een ‘of/of’ situatie, maar eerder een ‘en/en’ verhaal. Meertaligheid is voor de Brusselaars niet enkel de norm, het is voor vele een noodzaak om volwaardig deel te kunnen nemen aan de Brusselse samenleving.

De studiedag gaat door in het Huis van het Nederlands Brussel, te Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel.

 

Programma:

· 14u00) Onthaal

· 14u30) Voorwoord (Dimokritos Kavadias, BRIO)

· 14u40) Voorstelling 5de Brusselse Taalbarometer (Mathis Saeys, BRIO)

· 15u25) Reactie minister (Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding)

· 15u45) Panelgesprek (Patrick Manghelinckx [Huis van het Nederlands Brussel], Liesbeth Driesen [Actiris], Mariet Eyckmans [ART2WORK] en Laurence de Ruette [Sint-Bonifatiusinstituut])

· 16u30) Vragen uit het publiek

· 16u45) Slotwoord (Philippe Van Parijs, Voorzitter Raad van Meertaligheid Brussel)

· 17u00) Receptie


Contact:

Mathis Saeys: mathis.saeys@vub.be +32487709739.

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel