Vijf winnaars van amai!  bekendgemaakt

Vijf winnaars van amai! bekendgemaakt

amai! wordt uitgevoerd door het Kenniscentrum Data en Maatschappij (VUB) en Kenniscentrum Scivil (imec)

Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns maakt een half miljoen euro vrij om in het kader van amai! toepassingen met behulp van artificiële intelligentie te ontwikkelen die een antwoord bieden op maatschappelijke vraagstukken. Een burgerjury stemde over welke vragen een antwoord zullen krijgen via een AI-oplossing.

Via amai! wil de Vlaamse Overheid burgers informeren over artificiële intelligentie (AI) en hen betrekken bij het ontwikkeling van AI-toepassingen. amai! focust op de toepassing van artificiële intelligentie binnen 4 domeinen: milieu en klimaat, mobiliteit, gezondheid en werk. Tot 3 november kon het brede publiek stemmen op negen projecten die een toepassing met artificiële intelligentie (AI) willen ontwikkelen. Het gaat om AI-oplossingen met een maatschappelijke impact, gebaseerd op ideeën van burgers. Vandaag worden de vijf winnaars bekend gemaakt. Zij krijgen elk 125.000 euro om hun idee in de praktijk om te zetten.

AI voor en door burgers

Eerder dit jaar verzamelde amai! bijna 1000 ideeën van burgers die een AI-oplossing wensten voor een maatschappelijk probleem binnen één van de vier domeinen (klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en werk). Organisaties, bijvoorbeeld hogescholen, konden hierop reageren hoe zij de AI-oplossing vorm wensen te geven. Een expertenjury selecteerde de negen beste projecten waarop het brede publiek kon stemmen. ​

De vijf winnaars:

  1. Buzzwatch (Nijlen): Het project Buzzwatch gaat de bijensterfte in Nijlen aanpakken door de bijenpopulatie en de bermplanten van de gemeente in kaart te brengen. Het project combineert daarvoor artificiële intelligentie (AI) met de inzet van burgerwetenschap (citizen science). Het AI-systeem analyseert luchtbeelden van Nijlen om interessante observatieplaatsen in de bermen te bepalen. Daarna gaan burgers aan de slag door foto’s te nemen van de bermplanten in die observatieplaatsen. Het AI-systeem analyseert die foto’s en bepaalt welke plaatsen uiteindelijk interessant zijn voor bijen. Met die informatie kunnen imkers gericht bijenkorven plaatsen en kan de groendienst van de gemeente een beleid uitwerken dat de volledige bijenpopulatie ten goede komt.
  2. Liliapp (Brugge): De vzw Blindenzorg Licht en Liefde zal een smartphone-app ontwikkelen om blinde en slechtziende mensen veilig te laten wandelen op de openbare weg in Brugge. Via deze app zullen zij de veiligste route kunnen vinden tussen twee punten en kunnen ze de route veilig te voet afleggen aan de hand van auditieve instructies.
  3. Chatbot POL (Leuven): Via de chatbot ‘POL’ zullen anderstalige leerlingen tussen 11 en 14 jaar hun Nederlands kunnen oefenen zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen in het gewone onderwijs. POL staat voor Praten, Oefenen en Leren en wordt ontwikkeld door d-teach, samen met Linguineo, het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KULeuven. Leerlingen zullen zelf een foto kunnen uploaden waarna ze met de chatbot in gesprek kunnen gaan over hun eigen leefwereld. De chatbot past automatisch het taalniveau aan en geeft de leerling feedback.
  4. Wat gebaar jij?: Het merendeel van dove en slechthorende mensen werkt in een horende omgeving waardoor er vaak communicatiemoeilijkheden ontstaan. Het Vlaams Gebarentaalcentrum en de Universiteit Gent ontwikkelen een app waarbij horende collega’s een filmpje kunnen uploaden en kunnen opzoeken wat het gebaar betekent.
  5. ExplainMED (Hasselt): Via ExplainMED, ontwikkeld door NextGenics, Karel de Grote Hogeschool en Forcit, zullen doktersverslagen omgezet worden in eenvoudige taal. Dokters en zorgverleners gebruiken vaak medisch jargon waardoor niet elke patiënt goed begrijpt wat de dokter zegt. Hierdoor volgen patiënten niet altijd de voorgeschreven therapie wat kan leiden tot bijkomende gezondheidsproblemen. De focus ligt op hart- en vaatziekten. Patiënten zullen een foto nemen van hun doktersverslag waarna de AI-software ​ het doktersverslag omzet in begrijpbare taal.
Pieter Duysburgh van het Kenniscentrum Data & Maatschappij: Natuurlijk is er veel belangstelling voor de snelle ontwikkeling van artificiële intelligentie en de mogelijkheden die de technologie biedt. Daarnaast merken we dat het project ‘amai!’ steeds bekender wordt, ook bij middenveldsorganisaties en AI-ontwikkelaars.”
We zien ook veel enthousiasme om AI-toepassingen te ontwikkelen met een maatschappelijke meerwaarde”, zegt Karen Verstraelen van Scivil, het Vlaams Kenniscentrum Citizen Science. “Daarom vinden we het zo belangrijk om burgers bij het hele proces te betrekken, van idee tot uitwerking.”
Dankzij amai! brengen we artificiële intelligentie tot in de huiskamer. Door de brede maatschappij zelf te laten nadenken over maatschappelijke problemen waarvoor artificiële intelligentie ingezet kan worden, wordt de betrokkenheid bij het AI-beleid groter. We zien 5 AI-toepassingen die ons leven verder zullen vergemakkelijken,” Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns.

Over amai!

amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en ​ werk. Voor deze thema’s worden slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema.


Meer info

https://amai.vlaanderen/

Contact

Pieter Duysburgh, Kenniscentrum Data & Maatschappij (imec-SMIT, VUB) pieter.duysburgh@vub.be
​0486 79 42 04
Website KD&M

Karen Verstraelen, Scivil (Vlaams Kenniscentrum Citizen Science)
karen@scivil.be
​0477 90 97 99
Website Scivil

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel