Vijf beloftevolle VUB-wetenschappers treden toe tot de Jonge Academie

Vijf beloftevolle VUB-wetenschappers treden toe tot de Jonge Academie

Woensdag 6 maart 2024 — De Jonge Academie wijdde tien nieuwe leden in. De helft van de onderzoekers kwamen van de bodem van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Andres Algaba (Machine Learning), Pieter Libin (Artificiële intelligentie), Shari Mackens (Geneeskunde), Cedrick Van Dijck (Engelse Letterkunde) en Maarten Stragier (Kunstwetenschappen) willen met hun wetenschappelijke kennis en via publicaties, evenementen en andere acties bijdragen tot een genuanceerd debat over wetenschap, kunst, beleid en maatschappij.

(Foto © De Jonge Academie)
(Foto © De Jonge Academie)

Andres Algaba

Andres Algaba (30) onderzoekt als datawetenschapper artificieel intelligente algoritmes met een focus op hun betrouwbaarheid en transparantie. Zo past hij wiskundige technieken toe om AI-algoritmes te maken die andere algoritmes ondervragen. Daarnaast brengt hij ook de mogelijkheden en beperkingen in kaart van AI in wetenschappelijk onderzoek, zowel over de velden heen als binnen specifieke disciplines.

“Als wetenschappers hebben we de plicht om de maatschappij zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen. Mijn doel is om wetenschappelijke kennis een belangrijkere rol te laten spelen in beleidsvorming.”
(Foto © De Jonge Academie)
(Foto © De Jonge Academie)

Pieter Libin

Pieter Libin (41) onderzoekt hoe artificiële intelligentie besluitnemers kan ondersteunen. Hij ontwikkelt algoritmes die leren aan de hand van realistische simulaties en de besluitnemer toelaten conflicterende belangen af te wegen ten opzichte van elkaar. Hiervoor werkt hij nauw samen met domeinexperten uit verschillende disciplines.

“De recente ontwikkelingen binnen artificiële intelligentie maken het mogelijk om belangrijke  maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hiervoor is een nauwe samenwerking met domeinexperten noodzakelijk. Mijn interesse naar interdisciplinaer onderzoek en de maatschappelijke impact hierop is de grootste drijfveer om mij te engageren voor de Jonge Academie. Mijn grootste interesses binnen de Jonge Academie gaan uit naar “open science”, meer bepaald de reproduceerbaarheid van onderzoek, en  “science for policy”, om besluitnemers te ondersteunen met wetenschappelijke inzichten.”
(Foto @ De Jonge Academie)
(Foto @ De Jonge Academie)

Shari Mackens 

Shari Mackens (36 jaar, VUB/UZ Brussel) is gynaecologe en fertiliteits-arts. Ze onderzoekt innesteling van humane embryo's na in-vitro fertilisatie (IVF). Daarvoor doet ze fundamenteel onderzoek op baarmoederslijmvlies en analyseert ze klinische data van vruchtbaarheidsbehandelingen. Haar doel is om slaagkansen van koppels nauwkeuriger in te schatten en te verhogen, met een zo gezond mogelijke zwangerschap als eindresultaat.

‘Wetenschappelijke onderzoeksresultaten maken pas écht een verschil wanneer ze een breed publiek bereiken en beleid kunnen sturen. De JA zet ten volle in op wetenschapscommunicatie en daar ga ik, vanuit mijn eigen discipline, mijn steentje toe bijdragen. Ik hoop ​ (gender)ongelijkheid verder terug te drijven door minderheidsgroepen specifiek te belichten in hun rol als wetenschapper, maar ook als patiënt. Verder zal ik binnen en met de JA streven naar de open access/open science cultuur die de toekomst zo hard nodig heeft.”
(Foto @ De Jonge Academie)
(Foto @ De Jonge Academie)

Maarten Stragier

Maarten Stragier (38) (VUB, Koninklijk Conservatorium Brussel) is gitarist. Hij onderzoekt hoe (en of) traditionele rollen als componist en uitvoerder functioneren in recente klassieke muziekwerken. Hij creëert ook zelf nieuwe experimentele muziek waarin naast muzikanten ook instrumenten, de ruimte en zelfs sociale context actief meecomponeren. Daarvoor gebruikt hij onder andere onvoorspelbaar reagerende instrumenten en onbevattelijke spelregels.

“Ik heb mij kandidaat gesteld om mee te timmeren aan een verbeterde integratie van het onderzoek in de kunsten binnen het academisch weefsel. Ik kijk er naar uit om onder andere in de werkgroep Artistic Research met regionale stakeholders samen te zitthen om dit te verwezenlijken. Verder wil ik ook mee denken over de opwaardering van grass roots innovatie door jonge makers in het Belgisch kunstenlandschap. “
(Foto © De Jonge Academie)
(Foto © De Jonge Academie)

Cedric Van Dijck

Cedric Van Dijck (32 jaar) is literatuurwetenschapper. Hij bestudeert de culturele, sociale en politieke rol die literaire tijdschriften gespeeld hebben in de tumultueuze vroege twintigste eeuw. In archieven gaat hij op zoek naar de vaak vergeten geschiedenis van tijdschriften uit de Eerste Wereldoorlog of uit het koloniale verleden van Sub-Sahara Afrika.

"De Jonge Academie strookt met mijn beeld van wetenschap als een collaboratief en sociaal geëngageerd fenomeen. Lidmaatschap biedt dan ook een uitgelezen kans om mijn expertise breed maatschappelijk in te zetten. Concreet zou ik samen met andere leden willen nadenken over de plaats van het Vlaamse hoger onderwijs in de wijde wereld: van reflecties over het koloniale verleden van onze universiteiten tot nieuwe samenwerkingsverbanden met het Globale Zuiden."

De daad bij het woord

Als Urban Engaged University neemt de Vrije Universiteit Brussel haar verantwoordelijkheid door in te zetten op onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Wetenschappers en onderzoek moeten ten dienste staan van de maatschappij, door duurzame oplossingen te vinden voor hedendaagse maatschappelijke problemen.

“We leven in een wereld van verwarring en desinformatie. Wetenschap wordt in vraag gesteld en complotdenken kent een opmars. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en inzetten op de verspreiding van de wetenschappelijke methode bij een zo breed mogelijke laag van de bevolking. Science is not just another opinion. Dat deze jonge beloftevolle onderzoekers de daad bij het woord voeren, en actief bijdragen tot de publieke beeldvorming over wetenschap , juichen we dan ook alleen maar toe.” zegt vicerector Onderzoek Pieter Ballon.

Over de Jonge Academie

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars zijn minimum 25 en maximaal 39 jaar oud en hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Kandidaten worden verkozen na een open oproep en dit op basis van een sterk dossier en een uitgesproken motivatie. De Jonge Academie streeft naar een brede vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines.

Meer info/contactgegevens

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel