Vandaag nalaten aan de VUB maakt morgen het verschil

Vandaag nalaten aan de VUB maakt morgen het verschil

Internationale Dag van het Testament

13 september 2022 - Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Testament onderlijnt de Vrije Universiteit Brussel het belang van filantropie en in het bijzonder van nalatenschappen voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Legaten dragen ertoe bij dat de meest vooruitstrevende inzichten die uit wetenschappelijk onderzoek voortvloeien, bijdragen tot het oplossen van cruciale maatschappelijke problemen.

In de samenleving investeren met een legaat aan de VUB

Fondsen uit legaten worden in functie van de wens van de erflater aangewend voor verschillende wetenschappelijke doeleinden met een positieve impact op de samenleving. Deze bijkomende financiële steun geeft meer denk- of labotijd aan wetenschappers en de kennis die daaruit voortvloeit biedt mee een antwoord op de complexe vraagstukken waarmee de samenleving geconfronteerd wordt.

Zo kon de VUB begin 2022 1,7 miljoen euro investeren in fundamenteel en toegepast kankeronderzoek dankzij de Jeanine Cooleman, Marie Louise Lottin, Hilda Verbesselt, Irma Noé en Esther de Smedt legaten. Hiermee kunnen belangrijke bijkomende investeringen gebeuren binnen toponderzoeksteams in de oncologie aan de universiteit en het UZ Brussel die reeds belangrijke bijdragen geleverd hebben aan kankeronderzoek. De legaten aan de VUB worden aangewend  als cofinanciering van uitstekende, door peer reviewing geëvalueerde en goedgekeurde onderzoeksprogramma’s.

De Vrije Universiteit Brussel is daarnaast ook pionier in het onderzoek naar alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren. Dankzij het legaat van wijlen mevrouw Mireille Aerens kan op lange termijn jaarlijks ongeveer 300.000 euro geïnvesteerd worden in het veelbelovend onderzoek naar stamcellen van prof. dr. Vera Rogiers en prof. dr. Tamara Vanhaecke van de onderzoeksgroep IVTD (In Vitro Toxicology en Dermato-Cosmetologie). Op die manier wordt het baanbrekend onderzoek binnen de Mireille Aerens leerstoel voor alternatieve onderzoeksmethoden zonder proefdieren verdergezet en krijgen talrijke jonge vorsers de kans om hiertoe bij te dragen.

Dankzij de legaten van Emile Lorand en Jeanne Lonnoy kon een fonds opgericht worden ter financiering van infrastructuur en bevordering van onderwijs en onderzoek in de taal- en letterkunde. Gedurende 10 jaar wordt op duurzame wijze geïnvesteerd door de oprichting van twee leerstoelen en de uitreiking van een prijs voor studenten die in Brussel wonen. Daarnaast ontstond ook een lab taal-en letterkunde waarin docenten, onderzoekers en studenten ruimte hebben voor experimenteel onderzoek.

 

Waarom iedereen wint dankzij filantropie

Wetenschappelijk onderzoek is duur en kwalitatief onderwijs inrichten kost handenvol geld. Helaas zijn de beschikbare overheidssubsidies niet voldoende. Daarom werft de VUB Foundation fondsen bij bedrijven en particulieren.

“Legaten creëren ruimte voor bijkomend onderzoek dat kan leiden tot nieuwe inzichten, toepassingen en samenwerkingen waar iedereen de vruchten van plukt”,  zegt Isabelle Marneffe, directeur van de VUB Foundation, de dienst die alle legaten van de VUB beheert. “Daarom is een investering in de wetenschap steeds betekenis- en impactvol. Op die manier wint iedereen dankzij filantropie.”.

Over VUB Foundation
De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren. Dat doet ze binnen het kader van de dienst TechTransfer van het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie. Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Iedereen bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug.
www.vubfoundation.be

Over VUB
De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

 

Contacten pers:
Isabelle Marneffe
Directeur VUB Foundation
0477444494

Elisabeth Rabaey
Legal Officer
0492552123

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel