Unieke lezing aan de VUB: hoe liggen identiteiten aan de basis van wereldwijde conflicten?

Unieke lezing aan de VUB: hoe liggen identiteiten aan de basis van wereldwijde conflicten?

Wereldbekende Prof. Dr. Appiah opent ‘Ties that Bind Us’

Op maandag 24 juni verwelkomde de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de wereldberoemde filosoof Prof. Dr. Kwame Anthony Appiah. Hij gaf een unieke lezing genaamd ‘Speaking of identity’. Zijn lezing is gebaseerd op zijn boek ‘Lies that Bind: Rethinking Identity’.

Prof. Dr. Kwame Anthony Appiah is een internationaal gerenommeerd filosoof. Tijdens zijn carrière weerlegde hij de ‘westerse’ opvattingen van verschil en ‘morele superioriteit’ met een concept waarin hij cultuur ziet als niet-exclusief en een participatief en gezellig proces. In 2018 bracht hij het boek ‘Lies that Bind: Rethinking Identity’ uit. Hierin onderzoekt de professor hoe identiteiten – nationaliteit, klasse, cultuur, ras, religie, geslacht en seksualiteit – aan de basis liggen van wereldwijde conflicten en op hun beurt door conflicten worden bevorderd. Hij verweeft filosofische argumenten met historische verhalen en onthult de verwarde tegenstrijdigheden binnen de verhalen die de mens lijken te definiëren. Bovendien onderzoekt Prof. Dr. Appiah de moderne oorsprong van diepgewortelde conceptualiseringen van ras, wijst hij op de gebreken die inherent zijn aan het begrip ‘soevereine natie’ en ontmaskert hij het idee van de ‘westerse cultuur’ als een hersenschim. Het boek diende als basis voor zijn lezing ‘Speaking of identity’.

‘Speaking of identity’ opent een reeks door de VUB georganiseerde evenementen, die onder de noemer ‘Ties that Bind Us’ vallen. De reeks wil een antwoord bieden op de nood om te pleiten voor de waarde van een open samenleving die is uitgerust om diversiteit in een veranderende wereld te accomoderen. Het probeert een platform te creëren voor een breed scala aan perspectieven, levenservaringen en kennisculturen over vormen van verwantschap, solidariteit en gezelligheid om een tegenwicht te bieden tegen het steeds wijder verbreide, maar gevaarlijk reductieve binaire denken. ‘Ties that Bind Us’ zal daarom sprekers en formats omvatten die zich bezighouden met, of een weerspiegeling zijn van, de complexiteit en diversiteit van levenservaringen (vroeger en nu) in hun werken of kunst, literatuur en kritiek.


Verruim je blik op de wereld

Dit initiatief maakt deel uit van het publieksprogramma van de VUB: een programma voor iedereen die vindt dat het anders kan in de wereld en gelooft dat wetenschappelijke inzichten, kritisch denken en dialoog een belangrijke eerste stap zijn om je stempel te drukken op jouw omgeving en wereld.

Als Urban Engaged University wil de Vrije Universiteit Brussel een drijvende kracht van verandering in de wereld zijn. Met ons academisch onderwijs en ons innovatief onderzoek dragen we bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en drukken we mee onze stempel op de toekomst.

Creëer mee(r) impact

 

Contact

Prof. Dr. Eva Ulrike Pirker
​Eva.Ulrike.Pirker@vub.be
​+32 (0) 2 629 24 30

 

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel