Twee beloftevolle VUB-wetenschappers treden toe tot de Jonge Academie

Twee beloftevolle VUB-wetenschappers treden toe tot de Jonge Academie

Donderdag 9 maart 2023 — De Jonge Academie wijdde dertien nieuwe leden in. Er haalden opnieuw twee onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel de selectie. Aurélie Bellemans (Burgerlijk Ingenieur) en Anneleen Malfliet (Kinesitherapie) willen met hun wetenschappelijke kennis en via publicaties, evenementen en andere acties bijdragen tot een genuanceerd debat over wetenschap, kunst, beleid en maatschappij. ​

Story image

Aurélie Bellemans

Aurélie Bellemans (32 jaar) is burgerlijk ingenieur en onderzoekt hoe artificiële intelligentie en machine-learning berekeningen kunnen versnellen voor toepassingen in de vloeistofdynamica. Zo vereenvoudigt ze rekenmodellen bij de ontwikkeling van materialen in het hitteschild van ruimtevaartuigen die terugkeren in de aardse atmosfeer.

“De initiatieven van de Jonge Academie laten mij niet onverschillig. Het ondersteunen van de positie van minderheidsgroepen in de wetenschap, het stimuleren van gelijke kansen en het tegengaan van impliciete vooroordelen zijn voor mij heel belangrijk.” ​ verduidelijkt Bellemans haar kandidatuur. “Ik voel me dan ook vereerd dat ik samen met de leden van de Jonge Academie actief aan de slag kan om de communicatie tussen de wetenschappelijke wereld en de maatschappij te bevorderen.”
Story image

Anneleen Malfliet

Anneleen Malfliet (32 jaar) is kinesitherapeut en onderzoekt onderliggende mechanismen en nieuwe behandelstrategieën binnen de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen voor mensen met langdurige pijnklachten. Hierbij heeft ze aandacht voor de invloed van levensstijlfactoren zoals voeding en gewicht. Haar focus ligt op klinisch toegepast onderzoek met een directe vertaalslag naar de klinische praktijk en maatschappij.

“De Jonge Academie sprak al een tijdje tot mijn verbeelding. Ik ben dan ook uitermate verheugd dat ik de komende 5 jaar de kans krijg om hiertoe bij te dragen. Mijn voornaamste motivatie om lid te worden is de daadkracht en mogelijkheid die het biedt om een platform te creëren waarmee wetenschappelijke informatie en kennis toegankelijker worden gemaakt voor een breder publiek dan op dit moment het geval is.”, stelt Malfliet. “Mijn hoop is dat door deze inspanningen alle belangrijke boodschappen ook de meest kwetsbare groepen binnen de maatschappij zullen bereiken”.

De daad bij het woord

Als Urban Engaged University neemt de Vrije Universiteit Brussel haar verantwoordelijkheid door in te zetten op onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement. Wetenschappers en onderzoek moeten ten dienste staan van de maatschappij, door duurzame oplossingen te vinden voor hedendaagse maatschappelijke problemen.

“We leven in een wereld van verwarring en desinformatie. Wetenschap wordt in vraag gesteld en complotdenken kent een opmars. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en inzetten op de verspreiding van de wetenschappelijke methode bij een zo breed mogelijke laag van de bevolking. Science is not just another opinion. Dat deze jonge beloftevolle onderzoekers de daad bij het woord voeren, en actief bijdragen tot de publieke beeldvorming over wetenschap , juichen we dan ook alleen maar toe.” zegt vicerector Onderzoek Pieter Ballon.

Over de Jonge Academie

De Jonge Academie is een interdisciplinaire en interuniversitaire ontmoetingsplaats van jonge toponderzoekers en -kunstenaars met een eigen kijk op wetenschap, maatschappij, kunst en beleid. Via standpunten, opinies en evenementen over actuele thema’s wil zij bijdragen aan de publieke beeldvorming over wetenschap en aan het debat over wetenschapsbeleid, specifiek vanuit het perspectief van de jonge academicus en kunstenaar.

De wetenschappelijke leden zijn verbonden aan een Vlaamse universiteit en/of een Vlaamse of federale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en hebben bij intrede minimaal 3 en maximaal 10 jaar geleden hun doctoraat behaald. De leden-kunstenaars zijn minimum 25 en maximaal 39 jaar oud en hebben een duidelijke affiniteit met de thema’s van de Jonge Academie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. Kandidaten worden verkozen na een open oproep en dit op basis van een sterk dossier en een uitgesproken motivatie. De Jonge Academie streeft naar een brede vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines.

Meer info/contactgegevens

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel