Topsport zet Vlaming aan om zelf te sporten

Topsport zet Vlaming aan om zelf te sporten

VUB onderzoekt maatschappelijke waarde van topsport in Vlaanderen

Topsport inspireert Vlamingen tot het beoefenen van sport. Bovendien fungeren onze topsporters als rolmodellen voor de gewone Vlaming. Dat blijkt uit een breed bevolkingsonderzoek van de VUB in samenwerking met Sport Vlaanderen, naar de maatschappelijke waarde van topsport.

“De resultaten zijn duidelijk. De Vlaming is overwegend positief over de impact van topsport op het sport- en beweeggedrag van de bevolking. En de overgrote meerderheid van de Vlamingen geeft aan dat olympische topsporters rolmodellen zijn voor jongeren,” zegt VUB-professor Veerle De Bosscher, die het onderzoek leidt.

De resultaten zijn te lezen in het deelrapport over de relatie tussen topsport en breedtesport van de VUB-onderzoeksgroepen SPLISS en SASO, onder leiding van VUB-professor Veerle De Bosscher. Voor dit deelrapport werd in februari 2021 een tweede  bevolkingsbevraging gehouden bij duizend Vlamingen. Er werd specifiek gepolst naar sportvoorkeuren en -kennis, welke topsporters als rolmodel fungeren, betalingsbereidheid aan en de maatschappelijke impact van topsport. Het deelrapport maakt deel uit van een groter onderzoek, waarbij tussen januari 2020 en maart 2022 maandelijks korte en gerichte steekproeven bij telkens duizend Vlamingen doorgevoerd worden. Er vinden ook vijf ‘grote’ meetmomenten plaats: in februari 2020, februari 2021, juli 2021, september 2021 en februari 2022.

Doordat de metingen op meerdere momenten plaatsvinden, kunnen we een mogelijke samenhang met de timing van topsportevenementen en successen in bepaalde sporttakken detecteren. De meetmomenten in juli en september zijn extra interessant, omdat ze net voor en net na de Olympische Spelen van Tokio in augustus vallen. In maart 2022 eindigt het onderzoek en komt de onderzoeksgroep met de definitieve resultaten naar buiten”, legt De Bosscher uit.

Eerste resultaten: Topsport doet sporten

De resultaten van dit deelrapport uit de tweede meting tonen aan dat topsport een aanmoedigend en inspirerend effect heeft op het sport- en beweeggedrag van jongeren. 80% van de respondenten vindt goede topsportprestaties een bron van inspiratie om jongeren aan het sporten te krijgen. Drie op de vijf Vlamingen geeft aan dat topsportsucces niet-sportende jongeren kan aanzetten tot sporten óf sportende jongeren kan motiveren om dat te blijven doen. “Zien sporten, doet sporten”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Topsportprestaties stimuleren Vlamingen om zelf te gaan sporten of om intensiever te bewegen.”

75% van de Vlamingen vindt dat olympische topsporters rolmodellen zijn voor jongeren; 90% bestempelt paralympiërs als inspiratiebron voor jongeren met een beperking.

“Bijna de helft van de Vlamingen is fan van een topsporter. Net zoals uit de eerste meting blijft Nafi Thiam de absolute favoriete. Ook Nina Derwael behoudt haar tweede plaats. Enkel de derde plaats wordt ingenomen door wielrenner Wout Van Aert, daar tijdens de eerste meting Greg Van Avermaet op die plaats prijkte. 38 procent van de Vlamingen verwacht dat hun favoriete topsporter zich actief inzet om jonge sporttalenten te inspireren. Iets meer dan een op de vier Vlamingen wil dat hun favoriet zich inzet om niet-sportende jongeren en jongeren in kwetsbare posities aan het sporten te krijgen”, aldus De Bossche.

Topsport en ‘breedtesport’ versterken elkaar

Iedere topsporter is ooit begonnen als ‘breedte’sporter: dit is de sport voor iedereen. En breedtesporters laten zich inspireren door succesvolle topsporters. Toch staat deze samenhang onder druk. Voor steeds meer Vlamingen staat sportbeoefening namelijk los van wedstrijden of competities. Zij doen aan sport voor hun gezondheid en fitheid. Of om plezier te maken en te genieten van het samenzijn, zonder te denken aan winnen en presteren.

“Maar de inspiratiewaarde van topsport blijft overeind. De sportfan en de sportbeoefenaar blijven onafscheidelijk, “ besluit De Bosscher

Prof. dr. Veerle De Bosscher, Drs. Jens De Rycke, Drs. Eva Gielen, Prof. Dr. Inge Derom
Onderzoekseenheid SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) en SASO (Sport and Society) -

[email protected] -

0486 526 060

Bijlage: Rapport relatie topsport-breedtesport

Meer info: https://spliss.research.vub.be/ of https://saso.research.vub.be/

LK
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel