Topsport maakt gelukkig en trots

Topsport maakt gelukkig en trots

VUB-onderzoek toont aan dat goede prestaties van topsporters een positieve impact heeft op algemeen welzijn

Grote topsportevenementen zoals de Olympische Spelen kunnen een golf van enthousiasme en ‘feel good’ teweegbrengen bij de bevolking.  De VUB onderzocht daarom in een breed bevolkingsonderzoek in samenwerking met Sport Vlaanderen naar de maatschappelijke waarde van topsport en meer bepaald de impact ervan op het geluks- en trotsgevoel.

“De resultaten tonen aan dat Vlamingen overwegend positief zijn in hun antwoord over de impact die topsport heeft op ‘geluk en passie’ in ons land. Topsport brengt enthousiasme teweeg en geeft een gevoel van collectief succes”, verduidelijkt VUB-professor Veerle De Bosscher, die het onderzoek leidt. 

Het onderzoek werd gevoerd door de VUB-onderzoeksgroepen SPLISS en SASO. Het maakt deel uit van een groter onderzoek, waarbij tussen januari 2020 en maart 2022 maandelijks korte en gerichte steekproeven bij telkens duizend Vlamingen doorgevoerd worden. Er vinden ook vijf ‘grote’ meetmomenten plaats: in februari 2020, februari 2021, juli 2021, september 2021 en februari 2022. De metingen zijn steeds representatief voor woonplaats, geslacht, leeftijd, arbeidsstatus, onderwijsniveau, migratieachtergrond en personen met een handicap.

“Doordat de metingen op meerdere momenten plaatsvinden, kunnen we een mogelijke samenhang met de timing van topsportevenementen en successen in bepaalde sporttakken detecteren. Maart 2022 eindigt het onderzoek en komt de onderzoeksgroep met de definitieve resultaten naar buiten”, legt onderzoeker Jens De Rycke uit.

Topsport maakt gelukkig

De resultaten van dit rapport tonen aan dat topsport een algemeen geluksgevoel opwekt bij de Vlaming. 70% van de Vlamingen zegt dat topsport enthousiasme teweegbrengt en meer dan de helft geeft aan dat topsport het algemeen welzijn en geluk verhoogt (53%). Meer dan 6 op de 10 Vlamingen vindt dat topsport ook een gevoel van collectief succes en blijdschap aanwakkert (63%). Daarnaast stemmen ook de prestaties van Olympische topsporters mensen gelukkig (51%). We kunnen dan ook aannemen dat mogelijke Olympische hoogtepunten in Tokio vele Vlamingen een gelukkig gevoel zullen geven”, licht Veerle De Bosscher toe. Of dit werkelijk zo is, zal blijken uit de metingen na de Olympische Spelen. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat Vlamingen die 1 keer per week of meer passief betrokken zijn bij sport (zoals sport volgen op tv, radio of in de pers) of Vlamingen die frequent zelf sporten (1 keer per week of meer) significant vaker aangeven gelukkig te worden van de prestaties van Olympische atleten.

Topsport maakt trots

Uit de resultaten blijkt dat topsportprestaties Vlamingen fier maken. 7op de 10 Vlamingen geeft aan gelukkig te worden als topsporters goed presteren en nog eens 7 op 10 Vlamingen voelt zich trots wanneer Olympische Atleten goed presteren. 66% van de Vlamingen zegt ook dat topsport in het algemeen de nationale identiteit versterkt. “Fijn dat we een zomer vol sport tegemoet gaan”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “De vele sportieve evenementen bieden de brede massa collectieve momenten van vreugde en fierheid.” De resultaten geven ook aan dat mensen zich verbonden voelen met de topsporters en hun team (65%) en dat het zorgt voor samenhorigheid (67%).

In het onderzoek werd ook gevraagd naar prestaties of verwezenlijkingen die het meeste trotsgevoel opwekken. Topsportprestaties haalde voor één vijfde van de Vlamingen de top drie. 

“Vlamingen blijken trotser op topsportprestaties te zijn dan bijvoorbeeld op prestaties in onderwijs (18%), kunst en literatuur (13%) of economie (5%). Prestaties op vlak van gezondheidszorg (47%), sociale zekerheid (42%) en wetenschap en technologie (25%) maken Vlamingen trotser, maar gezien de huidige pandemie is dat resultaat niet geheel onverwacht”, besluit Veerle De Bosscher.

Prof. dr. Veerle De Bosscher, Drs. Jens De Rycke, Drs. Eva Gielen, Prof. Dr. Inge Derom
Onderzoekseenheid SPLISS (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success) en SASO (Sport and Society) - [email protected] - 

0486 526 060

Bijlage: deelrapport Heeft topsport invloed op geluk en trots?

Meer info: https://spliss.research.vub.be/ of https://saso.research.vub.be/

LK
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel