Toolkit moet zorgverleners helpen bouwen aan verbinding met ouderen

Toolkit moet zorgverleners helpen bouwen aan verbinding met ouderen

Een initiatief van het Erasmus+-project SEE ME, gecoördineerd door VUB

Donderdag 11 mei 2023 – Het internationale Erasmus+-project SEE ME, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel (VUB), ontwikkelde een praktijkgerichte toolkit die professionals, zorgverleners en vrijwilligers leert om de mens achter de zorgbehoevende oudere te zien. Ouderen hebben dromen, talenten en persoonlijke wensen ondanks hun zorgnoden. Door ouderen actief te betrekken, wil SEE ME de kwaliteit van de zorg en dienstverlening voor ouderen verbeteren.

Als jij aan ouderen denkt, hoe zie je hen dan voor je? Zie je hen als mensen met talenten, dromen en persoonlijke verhalen? Of zie je hen als mensen die zorg nodig hebben en afhankelijk zijn van anderen? Helaas is dat tweede beeld nog te overheersend in de zorg van vandaag. Ook in onze maatschappij ligt de focus vooral op hun medische en ondersteuningsnoden.

Het project SEE ME heeft als doel om de sociale inclusie van ouderen in onze samenleving te bevorderen door stereotypen aan te pakken en zorgverleners bij te brengen hoe ze de talenten en sociale en zingevingsbehoeften van ouderen kunnen (h)erkennen.

SEE ME ontwikkelde een gratis toolkit voor iedereen die werkt met ouderen: van professionals in woonzorgcentra of in de thuiszorg tot mantelzorgers en vrijwilligers in wijkgerichte projecten of verenigingen. De training met vijf modules van elk drie uur, met creatieve oefeningen en methodieken, geeft zorgverleners weer hoe zij de talenten, behoeften en wensen van ouderen kunnen ontdekken. Een van de oefeningen is de talentscan waarbij de talenten van ouderen in kaart worden gebracht om ze nadien optimaal te benutten en te versterken. Bijvoorbeeld: Anne, die bijna blind is door een oogziekte kan via haar computer een tekst vergroten en voorlezen en helpt zo mensen uit de buurt met hun briefwisseling.

De volledige toolkit kan hier gratis gedownload worden.

De toolkit wordt uitgetest
De toolkit wordt uitgetest

Samen bouwen aan verbinding met ouderen

SEE ME is een project rond sociale inclusie, gefinancierd door het Erasmus+ KA2-programma. Voor het ontwikkelen van de toolkit bundelde een internationaal, multidisciplinair team van drie onderzoekscentra en drie professionele organisaties de krachten: de Vrije Universiteit Brussel (België), de Stichting Active Ageing en de Universiteit voor Humanistiek (Nederland), de Universiteit van Molise (Italië), het Büro für berufliche Bildungsplanung (Duitsland) en de Matia Foundation (Spanje). Bovendien werd de toolkit uitvoerig getest en geëvalueerd bij zes geassocieerde partners uit de praktijk. Accolage (België), Compartijn and September Care (Nederland), Stichting Humanitas Rotterdam (Nederland), Don Carlo Pistilli (Italië), Grafschafter Diakonie (Duitsland) en Grandes Amigos (Spanje).

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Het beschikt over een geraamde begroting van 26,2 miljard euro. Het programma 2021-2027 legt sterk de nadruk op de groene en de digitale transitie, de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven én op sociale inclusie.

Contact

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel