Symposium Immunotherapie “Let's celebrate immunotherapy"

Symposium Immunotherapie “Let's celebrate immunotherapy"

In aanwezigheid VUB-eredoctoraten Thierry Boon en Antoni Ribas, pionieren in de immunotherapie

Woensdag 17 november -  11.00 tot 13.00  -  Brussels Health Campus

Beste journalist,

Op woensdagavond 17 november ontvangen Prof. Dr. Em. Thierry Boon en Prof. Dr. Antoni Ribas in de Muntschouwburg in Brussel het eredoctoraat van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel voor hun baanbrekend onderzoek in immunotherapie ter behandeling van kanker. In aanloop naar deze ceremonie organiseren VUB en UZBrussel het wetenschappelijke symposium "Let's celebrate immunotherapy".

 U bent van harte uitgenodigd dit symposium live of online te volgen. Prof. Boon en prof. Ribas staan vooraf of nadien ter beschikking voor een uitgebreid interview.

Immunotherapie is een behandeling die erop gericht is het immuunsysteem van de patiënt te mobiliseren tegen kanker. Het uitgangspunt van de immunotherapie is gebaseerd op het natuurlijke vermogen van het lichaam om kankercellen te herkennen en te bestrijden. Immunotherapie is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot een revolutionaire nieuwe therapeutische benadering in de oncologie.

Boon&Ribas, pionieren in de immunotherapie

Een revolutionaire ontdekking     

Eind de jaren tachtig heeft het werk van enkele wetenschappelijke pioniers, waaronder de Belgische professor dr. Thierry Boon, geleid tot een grote stap voorwaarts. Er werd effectief aangetoond wat de meeste wetenschappers hadden betwijfeld: het immuunsysteem kan kankercellen opsporen en elimineren. Door zijn onderzoek ontdekte hij zogenaamde tumorantigenen, specifieke antigenen die alleen op het oppervlak van kankercellen worden aangetroffen.

"We hebben ons eerste onderzoek op muizen uitgevoerd en de resultaten waren veelbelovend. Wij ontdekten dat deze tumorantigenen, die kunnen worden vergeleken met moleculaire vlaggen, de zieke cellen markeren en zo de kankercellen aanpakken. Ze onderscheiden zich van goedaardige cellen. Dit was een   echte wetenschappelijke doorbraak en maakte het mogelijk medicijnen op te zetten die een rem op deze kankercellen zetten, zodat het immuunsysteem de ziekte kan herkennen, bestrijden en elimineren zonder de gezonde cellen te beschadigen. Dit is de basis van immunotherapie.", legt Prof. Dr. Thierry Boon uit.

De behandeling van huidkanker

Tien jaar geleden betekende de diagnose van uitgezaaid melanoom, de dodelijkste vorm van huidkanker, voor veel patiënten een onherroepelijke dood. Bijna alle patiënten stierven en het drie-jaars overlevingspercentage was slechts 6%[1]. Enkele jaren later werd de immunotherapie in België ingevoerd en kregen de patiënten een een betere  kans te overleven. Vandaag, zijn meer dan 40% van de patiënten nog in leven 5 jaar na diagnose van uitgezaaid melanoom.[2]

Prof. Dr. Antoni Ribas van de Universiteit van Californië Los Angeles (UCLA) heeft zich toegelegd op een aantal baanbrekende onderzoeksprojecten op het gebied van melanoom, met de nadruk op immunotherapie en de doeltreffendheid daarvan. Hij bestudeerde hoe het immuunsysteem reageert, en dus hoe resistent het kan zijn tegen immunotherapie. Want sommige patiënten reageren helaas minder goed op immunotherapie. En sommige patiënten hebben zelfs weinig of geen baat bij een behandeling met immunotherapie. Vervolgens analyseerde hij hoe behandelingen kunnen worden verbeterd.

"Immunotherapie heeft zich echt bewezen op het gebied van uitgezaaide melanoomkanker. We hebben nog nooit zulke hoge overlevingspercentages gehaald. Helaas zien we, ondanks alle positieve verhalen, ook een negatieve kant. Niet iedereen profiteert van hetzelfde resultaat. We moeten ons blijven concentreren op onderzoek om zoveel mogelijk patiënten een kans op de toekomst te geven," zegt professor dr. Antoni Ribas van de UCLA, Californië, VS.

Wetenschappelijk Symposium “Let’s celebrate immunotherapy”

In aanloop naar de Doctor Honoris Causa ceremonie nodigen Prof. Dr. Bart Neyns (UZ Brussel), Prof. Jo Vanginderachter (VUB), en Prof. Paul De Knop (VUB) medici, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, de farmaceutische industrie en verzekeringen, politici, beleidsmakers en de pers uit op een wetenschappelijk symposium.

Met de aanwezigheid van hun speciale gasten Prof. Dr. Em. Thierry Boon (Instituut de Duve, UCL, Brussel) en Prof. Dr. Antoni Ribas (University of California, Los Angeles, USA), zal het symposium inzicht geven in de onstaansgeschiedenis van immunotherapie en wat de toekomstperspectieven ervan zijn. Ook worden er unieke patiëntgetuigenissen gedeeld.

Professor Neyns, diensthoofd Medische Oncologie van het UZ Brussel: "We zijn verheugd dat we prof. Boon en prof. Ribas de aandacht kunnen geven die ze verdienen. Namens UZ Brussel en de VUB heten wij hen van harte welkom. Dankzij hun verschillende ontdekkingen en ontwikkelingen kan ik mijn patiënten meer hoop bieden. Dit is is voor mij en onze patienten van uiterst groot belang."

Praktisch

Het symposium wordt geopend door Prof. Dr. M. Noppen - CEO UZ Brussel. Slotwoord voert Rector van de VUB, Prof. Dr. C. Pauwels. Voertaal is het Engels. Het symposium vindt plaats in een hybride opzet en kan dus live of online worden bijgewoond.

10.30   Welcome coffee

11:00 - 11:10   Welcome by Prof. Dr. M. Noppen - CEO UZ Brussel

11:10 - 11:30   Opening by Prof. Dr. Em. Th. Boon: Cancer Immunotherapy, how did it start?

11:30 -11:50    Prof. Dr. B. Neyns. Cancer Immunotherapy, how did it change the outcome of our patients?

11:50 - 12:05   Patient testimonials on video

12:05 - 12:25   Prof. Dr. A. Ribas: Cancer Immunotherapy, what does the future bring? (including a glance at combinatorial regimens with targeted therapies and cellular therapies)

12:25 - 12:55   Panel discussion: Prof. Dr. Th. Boon, Prof. Dr. A. Ribas, P. De Knop,

Dr. Rogiers, Prof. J. Van Ginderachter, Kacie King

12.55 - 13.00   Closing word by Prof. Dr. C. Pauwels - rector VUB

13.00 - 14.00   Reception

Adres: Auditorium Brouwer - Brussels Health Campus - Laarbeeklaan 103, 1090 Jette

contact:
Elodie Brandt – [email protected] –  +32 (0) 472 05 58 62

 

 

GF
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel