Studie toont aan dat inschatting bewustzijn en pijngewaarwording bij palliatieve sedatie beter kan

Studie toont aan dat inschatting bewustzijn en pijngewaarwording bij palliatieve sedatie beter kan

Weinig overeenstemming tussen subjectieve inschattingen van zorgverleners en objectieve inschattingen van monitors

Tijdens palliatieve sedatie schatten zorgverleners in of de (onbewuste) patiënt zich comfortabel voelt. Dit gebeurt door te kijken of de patiënt tekenen van pijn vertoont (klinische observatie). Uit nieuw doctoraatsonderzoek, dat dr. Stefaan Six aan de VUB en ULiège uitvoerde, blijkt nu dat de observationele inschattingen van bewustzijn en pijn niet altijd overeenstemmen met neurofysiologische indicatoren daarvan. Het lijden van de patiënt kan hierdoor onopgemerkt of ondergewaardeerd blijven. Hij toont verder aan  dat monitoring toestellen de klinische inschatting kunnen verbeteren. Dr. Six: “De studie toont aan dat klinische inschattingen van diepte van sedatie en mogelijke aanwezigheid van pijn kunnen verbeterd worden door monitoring toestellen te gebruiken tijdens palliatieve sedatie. De studie wees ook uit dat alle betrokkenen het gebruik van zulke monitors aanvaardvaar vinden. We moeten dus nadenken over hoe we dit kunnen implementeren in de zorg.” De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pain and Therapy.

De gouden standaard voor het opsporen van pijn en discomfort is zelfrapportage door de patiënt. Echter, in het geval van continue palliatieve sedatie zijn patiënten niet meer in staat om te communiceren. Nu zijn er ook voor niet-communicatieve patiënten observatieschalen ontwikkeld, gebaseerd op gevolgtrekkingen uit de motorische responsiviteit van patiënten. Het probleem is dat deze schalen niet-responsiviteit gelijkstellen aan niet-bewust zijn. Maar een patiënt kan niet reageren en toch bewust zijn en pijn ervaren.

Hoewel er al verschillende pogingen zijn gedaan om deze observatieschalen te verbeteren, blijft het grootste probleem in deze setting onopgelost want (deels) gerelateerd aan de medicatie die voor palliatieve sedatie wordt gebruikt. Dergelijke medicatie heeft namelijk invloed op de motorische responsiviteit.

In de studie van dr. Six, een samenwerking tussen de Mental Health and Wellbeing Research Group van de Vrije Universiteit Brussel (promotor prof. Reginald Deschepper, co-promotor prof. Johan Bilsen) en de COMA Science group van de Université de Liège (promotor prof. Steven Laureys), werd daarom gekeken naar hoe de klinische inschattingen van hulpverleners overeenkwamen met de beoordeling van twee monitoring toestellen die o.a. bij operaties gebruikt worden.

De gebruikte monitors waren de Neurosense monitor en de Analgesie Nociceptie Index monitor (ANI). De Neurosense geeft weer hoe diep de persoon gesedeerd is. De ANI-monitor geeft een indicatie van mogelijke pijn. Deze monitor kan ook een mogelijke overdosering van de pijnmedicatie detecteren. In een groep van 12 patiënten werden in totaal 108 beoordelingen in detail bestudeerd. Daarnaast werden door de onderzoeker ook beoordelingen gemaakt met een viertal “klassieke” observatieschalen.

De studieresultaten tonen aan dat er weinig overeenstemming blijkt te zijn tussen de subjectieve klinische inschattingen van de zorgverleners en de objectieve inschattingen van de monitors. Dr. Six: “Eén van de meest opvallende bevindingen was dat wanneer er volgens de monitor toch nog sprake was van mogelijk bewustzijn, dit door de zorgverleners slechts in 24% van de gevallen werd herkend en dus in ongeveer drie vierde van de gevallen werd gemist.”

Er bleek eveneens weinig samenhang tussen klassieke observatieschalen en monitoringwaarden.

Daarnaast werden ook artsen, verpleegkundigen en familieleden geïnterviewd die hadden deelgenomen aan de studie met de monitors. Hieruit bleek dat dergelijke objectieve monitoring haalbaar en aanvaardbaar was voor alle betrokkenen en het gebruik als een meerwaarde werd beschouwd. De bevindingen uit deze interviews werden eerder dit jaar gepubliceerd in het kwaliteitstijdschrift Journal of Pain and Symptom Management 

Six, S., Laureys, S., Poelaert, J. et al. Neurophysiological Assessments During Continuous Sedation Until Death Put Validity of Observational Assessments Into Question: A Prospective Observational Study. Pain and Theraoy (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s40122-020-00214-z

Six, S., Van Overmeire, R. et al. Attitudes of Professional Caregivers and Family Members Regarding the Use of Monitoring Devices to Improve Assessments of Pain and Discomfort During Continuous Sedation Until Death. Journal of Pain and Symptom Management (2020). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2020.02.015

Six, S., Bilsen J., Laureys S., Poelaert J., Theuns P. and Deschepper R. A Reflection on Using Observational Measures for the Assessment and/or Monitoring of Level of Consciousness in Palliatively Sedated Patients. Journal of Palliative Medicine (2020). DOI: https://doi.org/10.1089/jpm.2019.0574

Towards a better understanding of what palliative sedated patients experience. Linking numbers to experiences, VUBpress 2020.

Contact :

Dr. Stefaan Six

Stefaan.Six@vub.be

0494 775 459

GF
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel