Studenten gaan gebukt onder corona, maar hebben niet meer psychische klachten

Studenten gaan gebukt onder corona, maar hebben niet meer psychische klachten

Belactie VUB bereikt meer dan 7.100 studenten

De VUB heeft het initiatief genomen om alle studenten die dat wilden, persoonlijk op te bellen. Een team van getrainde masterstudenten psychologie hadden een gesprek met meer dan 7100 studenten. De VUB wilde haar studenten in deze COVID-crisis een hart onder de riem steken en peilen naar hun welbevinden. De studenten voelden zich slechter dan voor de pandemie losbarstte. Er zijn nu meer studenten met milde psychische klachten, zoals somberheid en rusteloosheid.  Professor Imke Baetens: “Gelukkig zien we geen stijging in ernstige psychische klachten waarvoor professionele hulpverlening nodig is.”

De academici die de belactie wetenschappelijk hebben georganiseerd, zijn prof. Johan Vanderfaeillie en prof. Imke Baetens. De mentale gesteldheid van studenten heeft door COVID een flinke deuk opgelopen.  

Prof. Johan Vanderfaeillie: “Het subjectieve welbevinden van studenten is nu lager dan voor de aanvang van de COVID-pandemie. Studenten ervaren de voorbije maand als een duidelijk lastige tijd in hun leven.”

 

Psychische klachten van studenten die gebeld zijn.

  • 25%=  geen psychologische klachten
  • 55%= zeer milde klachten, zoals bv ik heb mij wel eens somber gevoeld de voorbije 30 dagen
  • 18%= matige tot ernstige klachten waarvoor professionele hulp aanbevolen is. Deze studenten werden o.a. geïnformeerd over het aanbod van o.a. eerstelijnspsychologen  
  • 2% = ernstigere klachten zoals overspoeling, crisis, suïcidale uitingen… Deze studenten worden, mits toestemming, opnieuw opgebeld door BRUCC voor doorverwijzing naar gespecialiseerde dienstverlening.

 

7.100 gebelde studenten

In totaal zijn er meer dan 7100 studenten gebeld. Dat is de ongeveer de helft van de studenten die mogelijk gebeld hadden kunnen worden. Twintig procent was telefonisch onbereikbaar na drie pogingen. Dertig procent had van tevoren aangegeven niet te willen deelnemen. Ze hadden geen interesse of geen nood hadden aan een gesprek gezien omdat ze het goed stelden.

Johan Vanderfaeillie “Verschillende studenten gaven aan dat zij liever hadden dat hun vijftien minuten werden gebruikt om anderen in nood te helpen.”

 

140 bellende masterstudenten

De belactie werd uitgevoerd door 140 masterstudenten psychologie. Ze moesten het vak psychologische gespreksvoering hebben gevolgd om zich kandidaat te kunnen stellen om mee te werken. Ze kregen een extra training en werden als jobstudenten aangesteld om 26 uur in de maand maart te werken voor de belactie. Gemiddeld hebben ze elk 110 VUB-studenten aan de lijn gehad.

Tijdens de hele periode werden deze masterstudenten ondersteund door telefonische permanentie van zorgprofessionals.  Wekelijks hadden ze intervisiemomenten om geanonimiseerde ervaringen te delen en te bespreken. Zo werden hun competenties nog verder aangescherpt.

Jacoba Cuppens: “We zijn professioneel voorbereid en het was dankbaar werk. Zelfs wanneer ze geen klachten hadden, waren studenten over het algemeen blij dat ze een persoonlijk gesprek konden hebben.”

June Vereycken: “Wat natuurlijk ook opmerkelijk was, is dat we zelf ook gebeld zijn. Dat deed me deugd. Zelfs al zijn we masterstudenten, het is goed je verhaal kwijt te kunnen.”

 

Opvolging

De VUB heeft een team studentenpsychologen die studenten bijstaat bij psychische problemen rond thema’s eigen aan het student zijn. Studenten kunnen indien nodig ook doorverwezen worden naar andere professionele welzijnsinstanties, zoals het Brussels University Consultation Center (BRUCC).

In de visie op het welzijn van studenten gaat de VUB voor een geïntegreerd en gedifferentieerd aanbod.  Dit is gericht op het voorkomen van psychische klachten, het vroegtijdig opsporen van psychische klachten en het voorkomen van verergering van psychische klachten.

Voor dat doel zijn er verschillende instrumenten. Studenten kunnen zelf aan de slag met bijvoorbeeld infographics over mentale gezondheid, welzijnstrip, het leerplatvorm CANVAS of digitale hulpmiddelen uit de e-health. Daarnaast  is er een groepsaanbod met workshops, trainingen en Q&A-sessies. Tenslotte is er individuele begeleiding. Het doel van de begeleiding is dat studenten autonoom en veerkrachtig verder kunnen.

 

Imke Baetens is te bereiken op 0495-45 50 80

Meer informatie en interviews via persrelaties VUB

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel