Statement VUB over het geweld tussen Israël en Hamas

Statement VUB over het geweld tussen Israël en Hamas

Maandag 9 oktober 2023 - De Vrije Universiteit Brussel (VUB) veroordeelt ten stelligste elke vorm van geweld waarbij onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Wij zijn diep bedroefd over de recente gebeurtenissen in Israël en Palestina, die leiden tot groot verlies van mensenlevens en onbeschrijflijk leed voor de betrokken families en naasten.

De VUB gelooft in de kracht van dialoog en vreedzame onderhandelingen als de enige manier om conflicten op te lossen en een duurzame vrede te bereiken. Wij roepen alle betrokken partijen op om een stap terug te zetten, zich te onthouden van verdere gewelddaden en samen te werken aan een vreedzame en rechtvaardige oplossing voor het conflict in de regio.

Onze gedachten gaan uit naar de vele slachtoffers en hun families en wij betuigen onze oprechte deelneming aan hen in deze moeilijke tijden. Als academische gemeenschap blijven wij ons inzetten voor vrede, open dialoog, vrijheid van mening en het bevorderen van een beter wederzijds begrip.

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel