Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand organiseert ‘Week van de Consument’ aan de VUB

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand organiseert ‘Week van de Consument’ aan de VUB

Studenten worden geïnformeerd over hun rechten als consument

Vrijdag 10 maart 2023 - Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand zet, naar aanleiding van de Internationale Dag van de Consument op 15 maart, een week lang de rechten van de consument in de kijker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Jongeren worden vandaag vaak overspoeld met informatie en aanbiedingen, maar krijgen niet altijd de nodige informatie om bewuste en veilige keuzes te maken. Door hen bewust te maken van de gevaren en hun basisrechten, willen beide partners daar verandering in brengen. ​

Veel consumenten, in het bijzonder jongeren, kennen niet altijd hun rechten of denken soms dat het moeilijk is om voor die rechten op te komen, zeker na impulsieve online aankopen. Consumenten gaan er meestal ook van uit dat aankopen veilig en betrouwbaar zijn, maar dat is niet altijd het geval. In 2021 ontving het Meldpunt van de Economische Inspectie bijvoorbeeld nog 47.917 meldingen van poging tot of oplichting. De meest voorkomende oplichtingspraktijken bleken toen phishing, verkoop- en aankoopfraude en spookfacturen, maar ook bij levering en het krijgen van correcte informatie zijn er veel problemen.

Tijdens de ‘Week van de Consument’ organiseert staatssecretaris Bertrand daarom aan de VUB een pop-up tentoonstelling die toont hoe aankopen fout kunnen lopen. Ze werkt daarvoor samen met verschillende organisaties zoals de FOD Economie, Testaankoop, Febelfin, FEVIA, Communicatie Centrum, Consumentenombudsdienst, Unizo, Comeos ….

Er worden ook heel wat interactieve sessies en seminaries georganiseerd, waarbij elke dag een ander thema centraal staat. De VUB-studenten en andere bezoekers worden actief betrokken bij het hele gebeuren en kunnen continu vragen stellen aan de experten.

Bertrand vindt het belangrijk dat consumenten weten waarop ze moeten letten om te voorkomen dat er iets misloopt met hun aankoop maar ook dat ze weten waar ze naartoe kunnen wanneer er iets misloopt. In heel haar beleid staat het informeren van de consument centraal. Dat zal ze ook meteen duidelijk maken bij de opening van de week, waar ze het concept ‘BE.COCO’ zal lanceren.

VUB-rector Jan Danckaert duidt waarom de universiteit haar campusdeuren openstelt voor dit waardevolle initiatief:

'Er lopen meer dan 16 000 studenten rond op onze universiteit. Het is onze taak om hen te voeden met kennis, begrip en inzicht om grip te krijgen op de problemen van vandaag en morgen. Niet elke consumentenaankoop verloopt vlekkeloos. Door studenten bewust te maken van de mogelijke gevaren die je loopt als consument, en hen te informeren over hun basisrechten als het fout loopt, helpen we hen om zich te ontplooien tot kritische consumenten.‘

De staatssecretaris en rector willen u graag uitnodigen voor deze opening, die doorgaat op maandag 13/03/2023 om 14u aan de Vrije Universiteit Brussel, in gebouw G.

Ook tijdens de andere activiteiten bent u uiteraard van harte welkom. Een gedetailleerd overzicht vindt u hieronder.

Story image
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel