Spelbedervers in Vlaanderen: seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Spelbedervers in Vlaanderen: seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Criminologe Tine Vertommen bekleedt leerstoel Willy Calewaert 2018

De leerstoel Willy Calewaert 2018 gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, speciaal in Vlaanderen. Zij wordt bekleed door criminologe Tine Vertommen. Wij verwelkomen u als pers graag voor haar inaugurale rede op maandag 12 maart om 17u00 in lokaal D0.02 op de campus in Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2 in Brussel. Aansluitend wordt u ook vriendelijk uitgenodigd op de receptie. De persrelaties van de VUB kan u de contactgegevens van Tine Vertomme bezorgen.

In de inaugurale lezing schetst criminologe Tine Vertommen de huidige kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, waarbij tien mythes worden besproken. Regelmatig komen er internationaal getuigenissen van misbruik in de sport naar buiten. In november 2016 deed Andy Woodward, een Engelse ex-profvoetballer, na meer dan dertig jaar stilzwijgen in de Britse pers zijn verhaal over het seksueel misbruik door zijn voetbalcoach. Na hem volgden nog honderden getuigenissen van sporters in het buitenland. Ook enkele Vlaamse sporters getuigden in de media over hun ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoewel er bij ons nog geen stortvloed aan onthullingen zijn, mag het geen verrassing zijn dat ook onze sportstructuur een voedingsbodem is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. De georganiseerde sport is immers een vruchtbaar klimaat door asymmetrische en nauwe coach-sporter relaties, de gelegenheid tot lichamelijk contact, de prestatiegerichte focus, de druk van competitie, alsook de vaak erg jonge leeftijd van (top-)sporters.

 

Tine Vertommen

Tine behaalde haar Master Criminologische Wetenschappen aan de VUB in 2009 en haar Master Morele Begeleiding, ook aan de VUB, in 2007. Ze behaalde haar doctoraat in de Medische Wetenschappen met het proefschrift ‘Interpersonal violence against children in sport’ aan de Universiteit Antwerpen in 2017.

Ze werkt sinds 2018 aan een nieuw Europees project rond het ontwikkelen van een kwaliteitslabel voor preventie van misbruik in sportclubs. Tine is bestuurslid bij het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport vzw en lid van de Algemene Vergadering van de Rode Antraciet vzw.

Ze is daarnaast onderzoeksleider van het Belgisch partnerschap in het Erasmus+ VOICE project waarin ze getuigenissen van seksueel geweld in de sport verzamelt en analyseert. Eerder was ze, in opdracht van de Europese Commissie, core-team onderzoeker van de ‘Gender-based violence in sport’ studie in alle 28 EU-lidstaten.

Momenteel is ze ook onderzoeker en docent in de expertisecel Toegepaste Forensische Psychologie van de Thomas More hogeschool Antwerpen.

 

Leerstoel Willy Calewaert

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming (UPV). Dit ter ere van de politicus Willy Calewaert, die tijdens zijn leven een bijzonder geëngageerde vrijzinnige was. De Leerstoel staat in het teken van het verstrekken van onderwijs en het verspreiden van het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed.

Tine Vertommen werd voorgedragen door de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de VUB met als proximi Prof. dr. K. De Martelaer en Prof. dr. E. Zinzen.

 

De leerstoel Willy Calewaert 2018 omvat, naast de inaugurale lezing, de volgende lezingen:

  • 27 maart Een verhaal en de cijfers: slachtoffers en plegers
  • 25 april Internationale verdragen en good practices
  • 7 mei Preventie in Vlaanderen: sport met grenzen voor sportbegeleiders en (para)medici

Deze drie lezingen vinden plaats van 18u00 tot 20u00 in lokaal L2.10 op de Campus Etterbeek van de VUB, Pleinlaan 2 in Brussel.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Woordvoerder, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel