Snellere renovatie met lichtgewicht gevelsysteem

Snellere renovatie met lichtgewicht gevelsysteem

VUB-onderzoeker test nieuw soort gevelpanelen die minder cement bevatten

Ook in de bouwsector zoekt men naar wegen om de CO2uitstoot te verminderen. Met thermische isolatie kan men de energieprestaties van gebouwen verbeteren en het energieverbruik drastisch verminderen. Dr. Matthias De Munck van de VUB onderzoeksgroep Mechanics of Materials and Constructions heeft voor zijn doctoraatsonderzoek onder leiding van prof. Tine Tysmans en dr. Olivier Remy het gebruik van een nieuw soort lichtgewicht gevelpanelen met een dikke isolatielaag onderzocht. De gevelpanelen zijn in plaats van het traditionele staalgewapend beton opgebouwd uit veel lichtere textielgewapende cementcomposieten (TRC ). Dit soort panelen maakt het mogelijk om op amper enkele dagen tijd een huis te renoveren en te isoleren.

Lichtere isolatiepanelen zijn interessant met betrekking tot transport en plaatsing. Door het lager gewicht kunnen meerdere panelen getransporteerd worden en moeten er minder zware kranen/machines voorzien worden voor de plaatsing. Verder wordt er bij dit soort lichtgewicht elementen minder cement gebruikt, verantwoordelijk voor de grootste C02 uitstoot in de bouwsector.

Textielgewapende cementcomposieten of TRC is cementgebonden beton gewapend met een uit glasvezels vervaardigd textiel. Het concept van TRC gaat al even terug, maar het is de eerste keer dat het effect van milieubelasting op TRC en het gebruik ervan in isolerende gevelpanelen wordt onderzocht. Dr. De Munck simuleerde voor zijn onderzoek in een klimaatkast weersomstandigheden zoals wind, regen, vries, dooi en verschillende temperaturen en vochtigheid.  ”Het enige schadefenomeen dat we konden vaststellen was het optreden van kleine microscheurtjes in de cementcomposieten. Maar de impact op de structurele capaciteit was gering en zo kunnen we een veilig design garanderen tijdens de volledige levensduur ,”verklaart De Munck de uitkomst van zijn onderzoek.

Innovatie voor de bouwsector

Het onderzoek gebeurde in samenwerking met CRH Structural Concrete Belgium nv. Zij gaan het isolerend gevelelement nu op de markt brengen. Het zal inzetbaar zijn voor nieuwbouwprojecten en renovaties. De panelen maken huisrenovatie en -isolatie mogelijk op amper enkele dagen tijd. In de toekomst kan textielwapening staalwapening in bepaalde toepassingen zelfs helemaal gaan vervangen.

Contact:

Prof. Tine Tysmans

tine.tysmans@vub.be

0498 613 943

 

Matthias De Munck

demunckmatthias@gmail.com

0474 60 40 83

IR
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel