Slecht sperma heeft nood aan meer en beter onderzoek

WAT IS DE BESTE MANIER OM ONVRUCHTBAARHEID TE BESTRIJDEN?

Met grote regelmaat verschijnen er alarmerende berichten over een daling van de zaadkwaliteit bij mannen. Maar wetenschappelijke kennis daarover schiet nog steeds te kort. Het gevolg is dat zowel diagnose als behandeling vaak terugvallen op kwalitatief slecht onderzoek met een beperkte wetenschappelijke onderbouwing. Prominente specialisten stelden daarom op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie een rapport op waarin ze onderzochten welke gebieden hiervoor wetenschappelijk onderzocht moeten worden. Herman Tournaye van het Centre for Reproductive Medicine van de Vrije Universiteit Brussel werkte aan rapport mee.

In het resulterende rapport is een overzicht opgesteld van de huidige kennis inzake diagnose, behandeling en preventie van de mannelijke onvruchtbaarheid. Daarin werden ook een aantal aandachtspunten gesignaleerd waarop het onderzoek naar mannelijke onvruchtbaarheid zich zou dienen te richten. Levensstijlfactoren – zoals obesitas en roken – nemen een prominente plaats in. Daarnaast werd bekeken wat de meest wenselijke manier is om mannen die met onvruchtbaarheid kampen te behandelen.

Hormoonverstoorders

Een van de opvallendste zaken die in het onderzoek naar voren kwamen, is dat de schaal waarop mannelijke onvruchtbaarheidsproblemen wereldwijd voorkomen nog altijd niet goed in kaart is gebracht. Ook is nog veel te weinig duidelijk wat de relatie is met andere ziektes – waaronder kanker – en met factoren uit het milieu. Onder die laatste noemer valt onder andere de nog omstreden rol van hormoonverstoorders bij het ontstaan van mannelijke onvruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen, waarvan de extra kosten door sommigen geschat wordt op 15 miljard euro per jaar voor alleen al Europa.

Kennislacunes

‘Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat er nog een groot aantal kennislacunes in te vullen zijn om tot een eenduidig beleid ten aanzien van het probleem van mannelijke onvruchtbaarheid te komen,’ zegt Tournaye.

Het rapport beveelt daarom aan meer financiële middelen ter beschikking te stellen om een aantal zaken dringend uit te klaren.

Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel