Risico’s klimaatverandering vandaag hoger ingeschat dan 20 jaar geleden

Risico’s klimaatverandering vandaag hoger ingeschat dan 20 jaar geleden

VUB en UCLouvain namen deel aan onderzoek in Nature Reviews Earth and Environment

De risico’s van de klimaatverandering worden door het VN-klimaatpanel vandaag algemeen als hoger ingeschat dan de ramingen van 20 jaar geleden. Dat staat in een publicatie verschenen in Nature Reviews: Earth and Environment. Wetenschappers van VUB en UCLouvain hebben bijgedragen aan de studie.  Het onderzoek benadrukt de dringende noodzaak om te handelen en de voordelen om te blijven investeren in wetenschap.

De internationale studie onderzocht onder meer de sinds 2001 gepubliceerde rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De rapporten evalueren de risico’s van de klimaatverandering voor de menselijke en natuurlijke systemen en geven de belangrijkste resultaten weer aan de hand van een kleurenschaal die de toename van de risico’s van wit naar rood en paars toont, de zogenaamde “burning embers”-diagrammen.

Het is de eerste keer dat de risiconiveaus bij gegeven temperaturen op een gestandaardiseerde manier worden vergeleken. De onderzoekers van onder meer VUB en UCLouvain tonen aan dat de risico’s voor een bepaald niveau van opwarming in het algemeen gestegen zijn bij elke nieuwe evaluatie, en dit door de opname van nieuwe en volledigere wetenschappelijke informatie.

De publicatie behandelt ook de methodologische verbeteringen die werden ingevoerd voor het opstellen van de recente verslagen van het IPCC. Naar het voorbeeld van andere disciplines, zoals de geneeskunde, bevatten ze nu evaluaties die op gestructureerde, gestandaardiseerde methoden gebaseerd zijn om de beoordelingen door experts te verkrijgen. Het doel van deze procedure? Mogelijke vertekeningen beperken en de reproduceerbaarheid van de geraamde risiconiveaus verbeteren. “Dit onderzoek benadrukt niet enkel de dringende noodzaak om te handelen, maar ook de voordelen van een blijvende investering in wetenschappelijk onderzoek om het beleid op een zo correct mogelijke manier te kunnen informeren”, verklaart de hoofdauteur van de studie, Zinta Zommers, van het VN-bureau voor Rampenbestrijding.

De burning embers-diagrammen in de verslagen van het IPCC zijn cruciaal om beleidsmakers en het grote publiek bewust te maken van de risico’s van de klimaatverandering”, verklaart professor Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de VUB en co-auteur. “Ze tonen duidelijk aan dat hoe sneller we de opwarming van de aarde stoppen, hoe minder schadelijk de gevolgen zullen zijn.”

De inbreng van nieuwe kennis doet de ramingen in het algemeen naar hogere risico’s evolueren. Toch was het al in 2001 en nog meer in 2009 duidelijk dat bepaalde gevolgen al merkbaar zijn en ernstiger en/of meer verspreid worden naarmate het niveau van de opwarming toeneemt”, zegt Philippe Marbaix, onderzoeker aan de UCLouvain en co-auteur van de studie.

Contact:

Wim Thiery, klimaatwetenschappen aan de VUB -  0485 70 80 18 – wim.thiery@vub.be

Philippe Marbaix, klimaatwetenschapper aan de UCLouvain - 010 47 32 99 -  philippe.marbaix@uclouvain.be

Publicatie: https://www.nature.com/articles/s43017-020-0088-0

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel