Rector Caroline Pauwels ondertekent samen met ULB en Brussels Gewest overeenkomst AI-instituut FARI

Rector Caroline Pauwels ondertekent samen met ULB en Brussels Gewest overeenkomst AI-instituut FARI

Met “FARI” investeert de Brusselse regering in artificiële intelligentie voor het algemeen belang

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, Annemie Schaus, rector van de ULB, en Caroline Pauwels, rector van de VUB, hebben de overeenkomst ondertekend met betrekking tot FARI, het nieuwe ‘Ai Institute For The Common Good’ in Brussel. Deze ondertekening volgt op de recente beslissing van de Brusselse regering om een subsidie van Innoviris voor de ULB en de VUB goed te keuren. Deze subsidie van 5,1 miljoen euro is bestemd voor de ontwikkeling van FARI en maakt deel uit van het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (NPHV).

Dankzij het FARI-project zal artificiële intelligentie gebruikt kunnen worden bij de transitie en het zal een hulpmiddel zijn om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken waarmee Brussel wordt geconfronteerd: gezondheid en welzijn, milieu, mobiliteit en energie. Bovendien zal het Brussels Gewest dankzij het project impactvolle projecten concreet kunnen uitvoeren en zowel kunnen inspelen op milieu- en digitale uitdagingen, als de ambities kunnen verwezenlijken van de Europese Unie inzake groene transitie en digitale transformatie.

De projecten en activiteiten van FARI zullen de burgers er actief bij betrekken en zullen de vorming rond AI en de gevolgen ervan in het gewest versterken. Dankzij FARI zullen er ook bruggen gebouwd kunnen worden tussen deskundigen, burgers, bedrijven en lokale organisaties. Daarvoor zal het instituut uit drie hubs bestaan: een research & innovation hub, een op AI, data en maatschappij gefocuste think tank en een AI test and experience hub.

Het FARI-project sluit aan bij de richtsnoeren van het Gewestelijk Innovatieplan dat in juli door de regering is goedgekeurd. Het zal zijn intrek nemen in de kantoren van BeCentral.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek: “Ik verheug mij op deze samenwerking tussen de ULB en de VUB. Dankzij FARI zullen zij kunnen beschikken over een goed presterend instituut voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie om de vele maatschappelijke uitdagingen, waarmee de Brusselaars worden geconfronteerd, te beantwoorden. Met deze aanpak ‘ten dienste van het algemeen belang’ wil het Gewest zich positioneren als een pionier in het gebruik van artificiële intelligentie, door het Brusselse innovatie-ecosysteem de mogelijkheid te bieden om zich te onderscheiden dankzij een sterk, gedifferentieerd en geëngageerd waardevoorstel.”

Annemie Schaus, rector van de ULB: "Ik ben bijzonder verheugd dat onze universiteit bijdraagt aan een project dat betrouwbare, non-profit, transparante en open artificiële intelligentie bevordert en artificiële intelligentie ten dienste van de samenleving op de voorgrond stelt, met oog voor de maatschappelijke gevolgen en ethische dimensies ervan.” 

Caroline Pauwels, rector van de VUB: “We zijn heel blij en dankbaar dat het Brusselse Gewest haar volle gewicht achter FARI zet. Daarmee kunnen we dit multidisciplinaire Artifcial Intelligence-centrum ten dienste stellen van het individu en de maatschappij. FARI zal vooral inzoomen op de menselijke aspecten van AI, Data en Robotica. Maatschappelijk verantwoorde en zinvolle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is een fundamenteel onderdeel van FARI. De samenwerking met burgers, bedrijven en publieke sectoren is daarbij essentieel, het gezamenlijke onderzoek van ULB- en VUB- groepen werkt als hefboom voor regionale positionering ter zake. Op deze manier dragen we bij aan de sociale dialoog, het ecologisch weefsel van de regio en haar duurzame economie.”

Meer info?

Via de persrelaties van de VUB.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel