Reactie van de Vrije Universiteit Brussel naar aanleiding van al dan niet bestaan van clandestiene gebedsruimtes op de Brusselse universiteitscampussen

Reactie van de Vrije Universiteit Brussel naar aanleiding van al dan niet bestaan van clandestiene gebedsruimtes op de Brusselse universiteitscampussen

Vrijdag 1 september 2023 - De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft momenteel geen weet van clandestiene gebeds- of meditatieruimte op haar campussen. In het verleden is er wel meermaals sprake geweest van oneigenlijk gebruik van leslokalen en andere ruimtes, waarna de universiteit meteen ingrijpt en de betrokken studenten hierop aanspreekt.

Er is een grote diversiteit aan levensbeschouwingen en religies aan de VUB, maar de uitoefening daarvan zien we als een strikte privézaak. Jaarlijks ontvangt de VUB verzoeken om gebeds- of meditatieplaatsen in te richten, die de universiteit telkens afwijst vanuit haar humanistische visie en ontstaansgeschiedenis.

Vrijheid is voor de Vrije Universiteit Brussel fundamenteel. En dan vooral, vrijheid van denken: het recht om vanuit de wetenschap alles kritisch in vraag te stellen. Zonder vooroordelen, maar wel met een humanistische inspiratie: het streven om de wereld beter en menselijker te maken. De wereld heeft die vrijheid en dat humanisme nog altijd nodig.

Vanuit die gedachte stelt de VUB zich open voor alle studenten, ongeacht hun geloof of levensbeschouwing. We ondersteunen elke student om zich te ontplooien tot autonome, verantwoordelijke en kritisch denkende (wereld)burgers. Gelijkwaardigheid, openheid en verdraagzaamheid zijn de kern van onze humanistische visie.

Levensbeschouwing, waaronder religie, zien we als een persoonlijke keuze binnen de privésfeer. We respecteren ze, maar faciliteren de beleving ervan niet. Onze focus ligt op kwalitatief onderwijs, gebaseerd op vrij onderzoek en hoogstaande wetenschap.


Sam Jaspers
Sam Jaspers Perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel