Quarantaine versterkt genderongelijkheid

Quarantaine versterkt genderongelijkheid

Eerste bevindingen VUB-tijdsbestedingsonderzoek en hernieuwde oproep tot deelname

Anderhalve maand geleden lanceerde onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel – samen met hbits, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel – een tijdsbestedingsstudie (www.dagelijksleven.eu)  waarin ze wilden nagaan hoe de coronacrisis het dagelijks leven beïnvloedt. Hoe gaan mensen om met het verdwijnen van tijdsstructuren, routines, sociale contacten en de scheiding tussen levenssferen?

Onderzoeker Ignace Glorieux: “We willen met deze eerste resultaten al markante verschillen laten zien maar het is tevens een oproep aan de mensen, om deel te nemen aan ons onderzoek, wat nog steeds kan. Op die manier kunnen we evoluties in het gedrag bestuderen, ook na het nemen van diverse exit-maatregelen. ”

Eerste resultaten in vergelijking met 2013: Quarantaine meer stressvol voor vrouwen dan voor mannen

  • Dagindeling:  we hebben per dag gemiddeld een uur meer vrijetijd (6u ipv 5u) en zijn ruim een uur minder onderweg (9min ipv 1u17)
  • Dagindeling: mannen hebben gemiddeld een uur meer vrijetijd per dag dan vrouwen dan in 2013; vrouwen besteden gemiddeld een half uur per dag meer aan huishoudelijk werk en kinderzorg en gemiddeld een half uur per dag meer aan slapen en persoonlijke verzorging dan in 2013 
  • Waaktijd: we zijn nu gemiddeld 4 uur per dag van onze waaktijd langer binnen dan in 2013
  • Tijdbesteding: we sporten iets meer (10min per dag), kijken een half uur per dag langer naar de TV (2,5 uur) en een half uur langer aan sociale media en online communicatie (bijna 3 kwartier per dag)           
  • Vrije tijd:  in onze vrijetijd besteden we ruim een uur meer tijd aan hobby's, computer)spelletjes en lezen en muziek luisteren        
  • Vrije tijd: zowel de jongeren (18-24 jarigen) als ouderen (65-75 jarigen) besteden met ruim een uur per dag de meeste tijd aan sociale media en online communicatie            
  • Vrije tijd: 65-75 jarigen kijken met gemiddeld 3u per dag het meeste TV         
  • Tijdsdruk: Zowel bij mannen als bij vrouwen is de subjectieve tijdsdruk nu lager dan in 2013, de afname in tijdsdruk is wel veel groter bij mannen als bij vrouwen
  • Tijdsdruk: het verschil in tijdsdruk tussen vrouwen en mannen is veel groter dan in 2013          

Theun Pieter van Tienoven, socioloog aan de onderzoeksgroep TOR van de VUB: “De eerste resultaten tonen aan dat het met de tijdsstress voorlopig meevalt. We ervaren minder tijdsdruk dan pre-corona. Dat is ergens logisch, want we hebben geen last van files, kinderen hoeven niet naar school, sport, muziekles, etc. gebracht te worden. Vanuit dat oogpunt brengt de lockdown meer rust. Maar het blijft wel stressvol om één en dezelfde plek in te richten voor werk, school, huishouden en vrijetijd. Het blijkt ook dat dit meer stressvoller is voor vrouwen dan mannen. Hoewel de dagelijkse tijdbesteding tussen vrouwen en mannen weinig verschilt, lijken het op het eerste zicht vrouwen veel meer dan mannen te zijn die de samensmelting van de levenssferen in het huis in goede banen trachten te leiden. De lockdown versterkt dus  relatief gezien de genderongelijkheid .“

Oproep tot deelname 

De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met het onderzoeksbureau hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Wat zijn de gevolgen hiervan voor uw dagelijkse leven? Het betreft hier de eerste resultaten van 661 Belgen die 3500 dagboekjes invulden. Hoe meer mensen deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten worden. Doe mee aan dit onderzoek en vertel ons hoe uw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu.

Contact:

Ignace Glorieux (Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel)

ignace.glorieux@vub.be  

0475-25.48.02

ES
Contacteer ons
Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR – Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel