Prorector Els Witte ontvangt Visser-Neerlandiaprijs 2021

Prorector Els Witte ontvangt Visser-Neerlandiaprijs 2021

Voor haar inzet voor Nederlands-Vlaamse samenwerking, het Nederlands in Brussel en haar historisch onderzoek

Prorector prof. em. Els Witte ontvangt de prijs als waardering voor haar wetenschappelijk onderzoek over het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, voor haar inzet voor de Nederlands-Vlaamse samenwerking zoals in de functie van voorzitter van de Vlaamse openbare omroep en haar inspanningen voor de Nederlandse taal in Brussel en de wetenschap. De Visser Neerlandia-prijs wordt uitgereikt door het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), de Vereniging voor Nederlands-Vlaamse samenwerking.

Els Witte: “Ik waardeer het bijzonder dat de prijs me wordt uitgereikt voor drie van mijn beroepsbezigheden die me steeds nauw aan het hart gelegen hebben.”

Els Witte is professor-emeritus hedendaagse geschiedenis aan de VUB en was tussen 1994 en 2000 rector van de VUB en daarmee de derde vrouwelijke rector in België, na Marie De Groodt-Lasseel (RUCA) en Francoise Thys-Clément (ULB). Witte is sinds 1988 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Zij was voorzitter van het Vlaams Instituut voor Geschiedenis (VIGES) dat onder meer de publicatie van het Nationaal Biografisch Woordenboek ondersteunde. Zij is opgenomen Academia Europaea.

Witte richtte in 1977 het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van de Brusselse Taaltoestanden (BRUT) op, de voorganger van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO). Van 1988 tot 1994 was Witte voorzitter van de raad van bestuur van de toenmalige BRT. Witte was ook lid van de Coudenberggroep, Belgische denktank die de federale staatsstructuur aanmoedigde. In 1998 werd aan Witte persoonlijke adeldom met de persoonlijke titel van barones verleend. Eerder was ze al benoemd tot ridder in de Leopoldsorde en in de Orde van Leopold II.

Als historica van de hedendaagse periode is Witte vooral bekend voor haar talrijke werken en artikels over de Belgische maatschappelijk-politieke en intellectuele  geschiedenis en in het bijzonder met betrekking tot de 19de eeuw en  het derde kwart van de 20ste eeuw.

ANV en de Visser-Neerlandiaprijs

Het ANV reikt ieder jaar de Visser-Neerlandiaprijzen uit. De belangrijkste criteria voor toekenning van de prijs zijn aansluiting bij de idealen van Herman Visser en aansluiting bij de doelstellingen van het ANV: inzet voor een betere samenleving, wilskracht, kritisch onafhankelijk denker in samenhang met de handhaving en de ontplooiing van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap waar ook ter wereld. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in het Makiezenhof in Bergen op Zoom.

Contact:

[email protected]

LW CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel