Prof. en ere-notaris Jan Bael "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?"

Prof. en ere-notaris Jan Bael "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?"

21e Leerstoel Gommaar Van Oosterwijck

De  21ste Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck is dit jaar toegekend aan Prof. dr. en ere-notaris Jan Bael. Er wordt daarnaast een bijzondere hulde gebracht aan Gommaar Van Oosterwyck, van wie we op 9 juni 2020 helaas afscheid moesten nemen.

De leerstoel zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei 2022 vanaf 14u30.  Locatie: In Gebouw Q, aula QD op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus

De titel van de voordracht van Prof.dr. en ere-notaris Jan Bael luidt: "Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?".

Programma

  • Onthaal vanaf 14u30
  • Verwelkoming door Prof. dr. Elisabeth Alofs
  • Hulde aan Gommaar Van Oosterwyck door Prof. em. dr. Hélène Casman en Prof. em. André Michielsens
  • Introductie leerstoelbekleder door Prof. Hans De Decker
  • ‘Familiaal vermogensrecht: een kwestie van gezond verstand?' door Prof. dr. en ere-notaris Jan Bael
  • Slotwoord door Prof. dr. Ruud Jansen
  • Receptie rond 17u00

Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck

De Opleiding Notariaat staat in voor de jaarlijkse organisatie van de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck Met deze leerstoel wordt een drievoudig doel beoogd: hulde brengen aan ere-hoogleraar, ere-vrederechter en ere-notaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt. De leerstoel werd voor het eerst ingericht in het academiejaar 1999-2000.

 

Meer info

https://www.vub.be/events/2022/leerstoel-gommaar-van-oosterwyck-2021-2022

RC
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel