Prestigieuze ERC-Starter Grants voor vier VUB-onderzoekers

Prestigieuze ERC-Starter Grants voor vier VUB-onderzoekers

6,3 mio euro van de Europese Commissie voor onderzoek naar mensenrechten en ecologie, denkbeeldige grenzen in film, fotonica en bio-archeologie

Dit jaar ontvangen niet minder dan vier onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel de prestigieuze European Research Council Starting Grant van de Europese Commissie, goed voor meer dan 6,3 mio euro aan onderzoeksgeld. Met de ERC Starter Grant zullen de onderzoekers Liliana Lizarazo-Rodriguez, Martin Virte, Christophe Snoeck en Kevin Smets, met hun team vijf jaar lang onderzoek uitvoeren in domeinen zo divers als mensenrechten en ecologie, meerkleurenlasers, bio-archeologie en grenzen in fictiefilms. Het is meteen een van de eerste keren dat een Starting Grant naar een project over film gaat. De Vrije Universiteit Brussel heeft sinds de opstart van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie in 2014 al meer dan 160 onderzoek- en innovatieprojecten binnengehaald, goed voor een totale Europese financiering van 78 miljoen euro.

De onderzoekers en hun projecten:

Liliana Lizarazo-Rodriguez - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities -  SH2 Institutions, Values, Environment and Space

Project: CURIAE VIRIDES - How the third wave of global judicial (and social) activism is filling ecological governance gaps and challenging the liability-remedy paradigm

In dit project onderzoekt Liliana Lizarazo-Rodriguez met haar team de geleidelijke transformatie van mensenrechtenzaken naar meer eco-centrische rechtszaken en de rol van (activistische) rechtbanken. Het onderzoek richt zich op de vergroening van sociale processen en de gevolgen daarvan voor de slachtoffers van ecologische schade. Het project probeert het bereik van dit activisme te beoordelen en onderzoekt de institutionele kwaliteit van de eco-centrische rechtspraak.

Liliana Lizarazo-Rodriguez is doctor in de rechten (UGent) en haar onderzoeksinteressen omvatten duurzame ontwikkeling, bedrijfsleven en mensenrechten. Liliana Lizarazo-Rodriguez is adjunct-professor aan VeCo/IES (VUB), assistent-professor aan UAntwerpen en gastdocent aan Sciences Po. Ze is advocate in Spanje, Colombia en aan de West-Vlaamse balie. Zij was onder andere onderzoeker in Business & Human Rights projecten voor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Contact: [email protected]  – 0473895358 - https://www.linkedin.com/in/liliana-lizarazo-rodr%C3%ADguez-7b92ba6/

 

Kevin Smets -  ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities -  SH5 Cultures and Cultural Production

Project: REEL BORDERS -  Fiction Film and Borderlands

Met zijn project onderzoekt Kevin Smets en zijn team hoe grenzen en grensconflicten tot uiting komen in fictiefilms van de laatste 120 jaar. Hij concentreert zich hiervoor op drie historisch complexe grensregio’s: Noord-Ierland, Marokko-Spanje en Syrië-Turkije. Hij zet ook een groot participatief filmproject op waarin hij films maakt met mensen uit deze grensregio’s. Samen met Cinematek organiseert hij een tentoonstelling en filmfestival over het project. Het is een van de eerste keren dat zo’n grote Starting Grant naar een project over film gaat.

Kevin Smets is docent aan het VUB-Departement Communicatiewetenschappen. Hij is historicus en behaalde een doctoraat in Filmstudies en Visuele Cultuur. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het raakvlak tussen media, migratie en conflict. Momenteel werkt hij aan een handboek over filmgeschiedenis. Hij is lid van de Jonge Academie en actief in verschillende internationale netwerken.

Contact: [email protected] – 0473 344 105 - Twitter: @kevinsmets

 

Christophe Snoeck - ERC Starting Grant Social Sciences and Humanities  - SH6 The Study of the Human Past

Project: LUMIERE - Landscape Use and Mobility in EuRopE - Bridging the gap between cremation and inhumation

Met zijn nieuwe ERC-project wil Christophe Snoeck met zijn team licht werpen op migratie- en vestigingspatronen van vroege populaties in Europa. Hij onderzoekt hiervoor zowel gecremeerde botresten als begraven skeletten met behulp van state-of-the art bio-archeologie. Snoeck wil aan de hand van deze verschillende begrafenispraktijken in kaart brengen hoe de mensen in Europa  van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen op lokale, regionale en Europese schaal hebben geleefd.

Christophe Snoeck is onderzoeksprofessor en postdoc in de VUB- onderzoeksgroepen Analytical, Environmental and Geo- Chemistry (AMGC) en Maritime Cultures Research Institute (MARI), waar hij zijn multidisciplinaire expertise als chemische ingenieur en archeoloog combineert om belangrijke archeologische vragen te beantwoorden.  Hij is ook wetenschappelijke coördinator van het interuniversitaire CRUMBEL-project dat aan de hand van gecremeerde botten de populatiedynamiek in België van het neolithicum tot de vroege middeleeuwen onderzoekt.

Contact: [email protected] – 0494 469 553 - www.crumbel.org

 

Martin Virte  - ERC Starting Grant in physical sciences and engineering - PE7 Systems and Communication Engineering -

Project: COLOR UP        All-optical sub-THz signal filtering with multi-COLOR lasers

Martin Virte onderzoekt in dit project met zijn team hoe meerkleurenlasers gebruikt kunnen worden om optische signalen op ultrahoge frequenties te verwerken. De zogenoemde ‘mm-wave frequency range’ is een veelbelovende kandidaat om verder te gaan dan de 5G-technologie, 100 tot 300 GHz tegenover de huidige 40 tot 50 GHz van 5G. Het grootste probleem met dergelijke signalen is dat ze moeilijk manipuleerbaar zijn. Microwave Photonics ontwikkelt hiervoor oplossingen op basis van licht, om de beperkingen van elektronische systemen te overwinnen.

Martin Virte is professor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen. Hij behaalde zijn master als ingenieur aan het Franse Centrale Supélec met specialisatie in Fotonica. Virte werkt sinds 2011 voor de onderzoeksgroep B-PHOT Brussels Photonics en behaalde er in 2014 zijn PhD aan de VUB, in co-tutelle met Supélec.

Contact: [email protected]  - 0468 153 482  - Twitter: @mvirte - https://be.linkedin.com/in/mvirte

 

European Research Council

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie is de eerste pan-Europese organisatie voor financiering van grensverleggend onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren door de allerbeste, creatiefste onderzoekers te ondersteunen. Naast de ERC-Starting Grants voor jonge, startende toponderzoekers, keert de ERC nog volgende financiering uit: de ERC Advanced Grants voor senior research leiders, de ERC consolidator Grants voor onafhankelijke excellente wetenschappers, de ERC Synergy Grants voor meerdere uitmuntende onderzoekers die samen een synergetisch effect hebben op hun onderzoeksdomeinen  en de ERC Proof of Concept Grants om eerste stappen te zetten naar eventuele commercialisering van ERC gefinancierde projecten. https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2020

 

WE LW IR ES RC CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel