Prestigieuze ERC-Starter Grant voor VUB-onderzoeker

Prestigieuze ERC-Starter Grant voor VUB-onderzoeker

1,5 miljoen euro van de Europese Commissie voor onderzoek naar koloniaal Centraal-Afrika

Dinsdag 22 november 2022 — Dit jaar ontvangt VUB-onderzoeker Benoît Henriet de prestigieuze European Research Council Starting Grant van de Europese Commissie, goed voor 1,5 miljoen euro aan onderzoeksgeld. Met de ERC Starter Grant zal Henriet vijf jaar lang onderzoek voeren naar de milieugeschiedenis van het koloniale Centraal-Afrika van ca. 1885 tot ca. 1960. De Vrije Universiteit Brussel heeft sinds de opstart van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie in 2014 al meer dan 160 onderzoek- en innovatieprojecten binnengehaald, goed voor een totale Europese financiering van meer dan 78 miljoen euro.

Benoît Henriet - ERC Starting Grants 2022 – SH6 The Study of the Human Past

Project: FORAGENCY: Foraging, Fishing and Hunting as Agency in Colonial Central Africa (c. 1885 – c. 1960)

Benoît Henriet zal, samen met twee doctoraatsstudenten en een postdoc, onderzoeken hoe gekoloniseerde gemeenschappen in Centraal-Afrika probeerde om het koloniaal kapitalisme te vermijden en te ondermijnen via het gebruik van al bestaande vormen van jagen, vissen en foerageren.

Het project behandelt vier vragen:

  1. Welke technieken zette men in voor de jacht, de visvangst en wildplukken?
  2. Welke strategieën gebruikte men om gejaagde en verzamelde producten te verhandelen en te consumeren tegen de koloniale wetten en waarden in?
  3. Hoe mobiliseerde men koloniale economische structuren buiten het koloniale kapitalisme om?
  4. Welke kennis was nodig om te jagen, voedsel te zoeken en te vinden en natuurlijke producten te transformeren?

Het team zal die vragen beantwoorden aan de hand van thematische deelstudies: over drugs- en alcoholproductie en het gebruik ervan, jagen, vissen en foerageren voor levensonderhoud en handel, en het gebruik van de natuur voor geneespraktijken. In elke deelstudie zullen Benoît en zijn team de ecologische interacties tussen vier koloniale steden en hun achterland onderzoeken: Léopoldville (huidig Kinshasa), Brazzaville, Stanleyville (huidig Kinsangani) en Usumbura (huidig Bujumbura).

Het onderzoek combineert archiefgegevens, materiële cultuur, mondelinge getuigenissen en participerende observatie. Dat zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van een nieuw conceptueel kader over inheemse ecologieën, aldus Henriet: “Het nieuwe conceptuele kader zal zich op het kruispunt van dekoloniale en posthumanistische studies bevinden. Het zal nieuwe perspectieven openen over de geschiedenis van de inheemse reacties op kolonialisme en kapitalisme.”
Professor Benoît Henriet
Professor Benoît Henriet

Benoît Henriet is docent Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 2018, verbonden aan de onderzoeksgroepen Sociaal-culturele voedingsstudies (FOST) en aan de onderzoeksgroep Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (RHEA). Bovendien bracht hij afgelopen zomer het boek “Colonial Impotence: Virtue and Violence in a Congolese Concession (1911-1940)” uit.

Contact

[email protected]


Over European Research Council

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie is de eerste pan-Europese organisatie voor financiering van grensverleggend onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren door de allerbeste, creatiefste onderzoekers te ondersteunen. Naast de ERC-Starting Grants voor jonge, startende toponderzoekers, keert de ERC nog volgende financiering uit: de ERC Advanced Grants voor senior research leiders, de ERC consolidator Grants voor onafhankelijke excellente wetenschappers, de ERC Synergy Grants voor meerdere uitmuntende onderzoekers die samen een synergetisch effect hebben op hun onderzoeksdomeinen  en de ERC Proof of Concept Grants om eerste stappen te zetten naar eventuele commercialisering van ERC gefinancierde projecten.

Meer info >

Sam Jaspers
Sam Jaspers Perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

 

LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel