Prestigieuze ERC Proof of Concept Grant voor VUB-onderzoeker Wim De Malsche

Prestigieuze ERC Proof of Concept Grant voor VUB-onderzoeker Wim De Malsche

150.000 euro van de Europese Commissie voor onderzoek naar vortex sensor

Vrijdag 27 januari 2023 — Dit jaar ontvangt VUB-onderzoeker Wim De Malsche de prestigieuze European Research Council Proof of Concept Grant van de Europese Commissie, goed voor 150.000 euro aan onderzoeksgeld. Met de ERC Proof of Concept Grant voert De Malsche 18 maanden onderzoek naar de vortex sensor. Er zijn ook concrete plannen om de resultaten toe te passen in verschillende domeinen, waaronder de bewaking van waterkwaliteit en medische diagnostiek.

Wim De Malsche behaalde al eerder de ERC Starting Grant vanuit de onderzoeksgroep µFlow. Hier deed hij onderzoek naar analytische scheidingen en ontwikkelde hij een technologie om via microkanaaltjes vortices (draaikolken) te genereren. Dankzij de ERC Proof of Concept Grant kan de VUB-onderzoeker samen met business developer Filip Legein de ontwikkelde technologie toepassen om de gevoeligheid van sensoren drastisch op te drijven.

Concreet behandelt het project ‘Vortex microflow inducer that enables detection of ultra-low concentrations of species in sensors'de volgende kernvraag: Hoe kunnen we deeltjes die men wil ‘voelen’ aan een sensor versneld naar het sensoroppervlak brengen, en zo deeltjes aanwezig in heel lage concentraties detecteren, en dit in een veel kortere tijd.

De Malsche tracht die vraag te beantwoorden aan de hand van een actieve, elektrisch-akoestisch gedreven methode.

“We creëren elektrisch gestuurde stromingen die de vloeistof constant laten stromen tot aan de moleculen. Hiermee genereren we vortices, of draaikolken. Dit gebeurt in zeer kleine volumes in een geminiaturiseerd apparaat, waardoor we point-of-need of point-of-care analyses kunnen uitvoeren. Dat zal uiteindelijk voor kortere analysetijden en hogere gevoeligheden zorgen.”

De resultaten van het onderzoek worden geïmplementeerd in verschillende concrete toepassingen, zo vertelt Filip Legein:

We zouden de resultaten kunnen gebruiken voor de bewaking van waterkwaliteit in een civiele of industriële omgeving, maar ook bijvoorbeeld in aquacultuur waar strenge controle van waterkwaliteit essentieel is om ziektes te voorkomen, bijvoorbeeld in viskweek. Verder zien we ook toepassingsmogelijkheden in medische diagnostiek, bijvoorbeeld het opsporen van infecties in urine of kankercellen in het bloed”.

De Vrije Universiteit Brussel heeft sinds de opstart van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie in 2014 al meer dan 160 onderzoek- en innovatieprojecten binnengehaald, goed voor een totale Europese financiering van meer dan 78 miljoen euro.

Professor Wim De Malsche
Professor Wim De Malsche

Professor Wim De Malsche is hoofd van de µFlow Cell, een Group of Excellence of Advanced Research aan VUB. Verder maakt hij deel uit van de vakgroepen Bio-ingenieurswetenschappen en Chemische Ingenieurstechnieken.

Contact: [email protected]

Sam Jaspers
Sam Jaspers Perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel