Politici krijgen steeds vaker te maken met niet-fysieke vormen van geweld

Politici krijgen steeds vaker te maken met niet-fysieke vormen van geweld

Het is geen geheim dat sommige mensen op sociale media zich achter anonimiteit hullen om giftige commentaren te plaatsen. Vaak zijn personen of ideeën waarmee ze niet akkoord zijn hiervan de dupe. Zo ook politici. Deze en andere vormen van geweld kunnen een ernstige impact hebben op het welzijn van de betrokken slachtoffers.

Onderzoekers van het departement politieke wetenschappen van de VUB deden daarom een bevraging bij verschillende politici naar hun ervaring met geweld. In totaal vulden 215 federale en regionale politici een uitgebreide vragenlijst in die polste naar hun ervaring en beleving van verschillende vormen van geweld. “Gelukkig zien we bij Belgische politici zelden fysieke vormen van geweld. Dat neemt niet weg dat online geweld, zoals haatcommentaren, zo goed als dagelijks voorkomt.” zegt PhD onderzoeker Anne Van Bavel. “Ook offline krijgen vele politici geweld te verduren. Bijna 20% van de bevraagden maakte melding maandelijks of vaker psychologische vormen van geweld te ervaren. Dat gaat dan in de eerste plaats over intimidatie en bedreigingen. In de meeste gevallen hebben deze betrekking op de politieke standpunten, maar vooral bij vrouwen, politici met een migratieachtergrond en jonge politici is het geweld persoonlijker en wordt er vaak verwezen naar hun gender, etniciteit en/of jonge leeftijd.” legt Anne Van Bavel uit. “Vrouwelijke politici maakten ook opmerkelijk vaker melding van seksueel geweld en zeggen frequent seksistische opmerkingen en grappen te moeten aanhoren van collega’s. Vooral politici met een migratieachtergrond gaven aan dat ​ het geweld (dat vaak ook racistisch getint is) hen vaker doet overwegen om de politiek te verlaten.” zegt professor Silvia Erzeel. “Het geweld heeft een niet te onderschatten impact. Wanneer politici bijvoorbeeld dreigbrieven ontvangen, komt het zaakje wel heel dicht bij huis.” zegt professor Erzeel.

“Het lijkt er op dat dit een niet te negeren probleem voor de democratie vormt.” zegt professor Karen Celis. “Geweld naar politici is problematisch: het hindert politici in het uitoefenen van hun job als vertegenwoordiger, zorgt ervoor dat bepaalde politici vroegtijdig de politiek verlaten, en kan ook jongeren - de toekomstige generatie politici- afschrikken om de politiek in te gaan” besluit professor Erzeel.

 

Op maandag 25 maart vindt tijdens de WeKonnekt-week ook de studiedag rond geweld tegen vrouwen plaats, waar het onderzoeksteam hun bevindingen zal voorstellen. Meer info en gratis tickets hier.


Contact:

Anne Van Bavel: Anne.Maria.Van.Bavel@vub.be (telnr. op verzoek verkrijgbaar bij de redactie)

Silvia Erzeel: Silvia.Erzeel@vub.be, +32-2-6148213

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel