Persuitnodiging - VUB Masteropleiding Journalistiek en VVJ organiseren debat over gebruik van AI in de journalistiek

Persuitnodiging - VUB Masteropleiding Journalistiek en VVJ organiseren debat over gebruik van AI in de journalistiek

Donderdag 21 maart om 19u – VUB Aula Qc, Pleinlaan 2, Brussel

Vrijdag 15 maart 2024 – Op donderdag 21 maart houden de masteropleiding Journalistiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het kenniscentrum voor de journalistiek ‘VVJ Academy’ een debatavond over het gebruik van AI in de journalistiek. Hoofdredacteurs en mediabazen discussiëren of AI een revolutionaire hulp, dan wel een virtuele vervanger is/zal zijn voor journalisten.

Het is niet de vraag of AI de journalistiek zal beïnvloeden, wel hoe snel en in welke mate dat zal gebeuren. Sinds Open AI ChatGPT op de wereld losliet en andere techgiganten ontstuimig op de GenAI-kar sprongen, zijn ook nieuwsmedia beginnen experimenteren.

“AI als buddy wordt al een tijdlang gepropageerd”, zegt Charlotte Michils, algemeen secretaris van de Vereniging van Vlaamse Journalisten (VVJ). “Weg met het repetitieve, roboteske werk, meer tijd voor zinnige oefeningen. Met AI wordt de samenwerking tussen mens en machine potentieel geoptimaliseerd.”

Maar klopt het plaatje wel? Valt AI sowieso wel in te zetten voor nieuwsvinding en de communicatie daarvan? Hoe zit het met de technische betrouwbaarheid van al dat fraais? Hun voorgeprogrammeerde bias? In welke mate dringt transparantie over de inzet van AI zich op? Wat gebeurt er met de menskracht die vrijkomt: opzij schuiven of inzetten voor diepgravender werk? En hoe regelen we belangrijke kwesties als aansprakelijkheid en auteursrechten?

“Samen met de VVJ denken we als opleiding van journalisten van de toekomst dat dit debat kan bijdragen tot antwoorden op de vele vragen”, zegt Bart Aerts, coördinator van de master journalistiek aan de VUB. “Het panel is alvast indrukwekkend. We hebben ook twee watchers die het debat zullen volgen en becommentariëren vanuit hun expertise. Daarin zit onder meer oud-studente Elisa Hulstaert die voor Knack het thema AI volgt. En Jan Vanalphen die vanuit de IT-sector de ontwikkelingen al jaren volgt.”


Over het debat

Panel

- Christian Van Thillo (executive chairman DPG Media)
​- Benjamin Dalle (minister van Media)
​- Karel Verhoeven (hoofdredacteur De Standaard)
​- Bert Bultinck (hoofdredacteur Knack)
​- Isabel Albers (general editor De Tijd/L’Echo)
​- Karel Degraeve (coördinator AI-werkgroep VRT NWS en gastdocent VUB)

Moderator: Charlotte Michils (algemeen secretaris VVJ)

Watchers:

- Elisa Hulstaert (journalist Knack en oud-studente master journalistiek VUB)

- Jan Vanalphen (AI Business strategist Raccoons Group)

Locatie: Auditorium Qc (VUB-campus Etterbeek)


Wij nodigen de pers graag uit om bij het debat: "AI in de journalistiek - revolutionaire hulp of virtuele vervanger?" aanwezig te zijn.

Iedereen is welkom, gelieve wel vooraf te registreren via www.journalist.be.


Meer informatie

  • Bart Aerts, coördinator van de master journalistiek aan de VUB: 0476/59 16 20.

 

Story image
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel