VUB en RITCS tentoonstelling brengt het weven van culturele identiteit en inheemse rechten in Bolivia in beeld

VUB en RITCS tentoonstelling brengt het weven van culturele identiteit en inheemse rechten in Bolivia in beeld

Van 5 tot 16 februari 2024 organiseert de Vrije Universiteit Brussel (VUB) samen met het RITCS de multi-mediatentoonstelling “The Resistance of The Textiles”. Deze expo laat de bezoeker de weefrituelen en de ceremoniële klederdracht van de inheemse volkeren in Bolivia zien. Deze volkeren beschouwen kledij als een uitdrukking en behoud van hun culturele identiteit. Aansluitend bij de tentoonstelling vindt op 15 februari een lezing plaats.

The Resistance of The Textiles kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de afdelingen Sociologie, Rechten en Educatieve Wetenschappen van de VUB en de Brusselse RITCS School of Arts. Hij is gebaseerd op het onderzoek en de bevindingen van de Boliviaanse VUB-doctoraatsstudent in de Rechten Maria Isabel Rojas. Zij is expert op het gebied van internationaal mensenrechtenrecht en voert Transdisciplinair Gemeenschapsgericht Onderzoek (TCBR) uit via veldwerk in Colombia, Costa Rica, Panama, Ecuador en Bolivia. Haar focus ligt op de verdediging van culturele rechten van inheemse en tribale volkeren in het Inter-Amerikaanse mensenrechtenstelsel.

Voor deze tentoonstelling onderzocht Rojas de culturele rechten van inheemse volkeren in Bolivia. Haar onderzoek toont aan hoe men het weven en dragen van ceremoniële textiel in de Boliviaanse Jalq’a-gemeenschappen van generatie op generatie overdroeg, en zo bijdroeg aan het behoud en de voortzetting van de culturele identiteit. Ook in de hedendaagse ceremonies en festiviteiten staat de textiel centraal in het bevestigen van de culturele identiteit.

Aansluitend bij de tentoonstelling organiseren de VUB en het RITCS op donderdag 15 februari op de VUB-campus een lezing. Die draagt de titel “The resistance of the textiles: Community and Art-Based Research to promote Cultural Indigenous Rights in Bolivia”. Naast doctoraatsstudente Maria Isabel Rojas, nemen Professor Gerrit Loots en Laura Vandewynckel het woord. Professor Emeritus Loots is verbonden aan de VUB Afdeling Sociologie en coördinator van de Onderzoekseenheid Kwalitatief Onderzoek in Actie (QRIA). Hij is betrokken bij Transdisciplinair Gemeenschapsgericht Onderzoek (TCBR) in Bolivia en Colombia. Laura Vandewynckel is een interdisciplinaire kunstenaar die film, theater en poppenspel combineert. Ze voert een doctoraatsonderzoek uit aan de VUB en RITCS, waarin ze de potentie van automata (poppen, robots en kinetische sculpturen) als therapeutische en activistische instrumenten onderzoekt.

Story image

Praktische info

Tentoonstelling
Van 5 tot 16 februari 2024
​Maandag tot zaterdag van 10utot 18u
​VUB Main Campus, gebouw I
​Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Lezing

Donderdag 15 februari 2024
​van 20u tot 22u
​VUB Main Campus, gebouw I
​Pleinlaan 2, 1050 Brussel

website

Contact

Gerrit Loots
​Departement Sociologie
​Brussels Institute for Social and Population Studies (BRISPO)
​Research Unit Qualitative Research in Action (QRIA)

gloots1006@gmail.com

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 


 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel