Persuitnodiging: VUB vraagt meer aandacht voor diversiteit bij 100ste verjaardag Wapenstilstand

Persuitnodiging: VUB vraagt meer aandacht voor diversiteit bij 100ste verjaardag Wapenstilstand

Meer dan 400 Brusselse leerlingen nemen deel aan kleurrijke herdenkingsactie slachtoffers WO I

In aanloop naar de 100-jarige viering van Wapenstilstand, organiseren de VUB en GO! Brussel op woensdag 7 november a.s. een grootschalig herdenkingsmoment waarop ruim 400 leerlingen uit 17 Brusselse scholen honderden papieren bloemen planten op de VUB-campus. Met deze actie willen de initiatiefnemers de slachtoffers van WO I van over de hele wereld op een meer inclusieve manier herdenken. Dit is cruciaal om in een steeds diversere schoolomgeving alle kinderen te betrekken bij gebeurtenissen uit het verleden en zo hun inburgering te versterken.  

Tot voor kort werd er in de geschiedenislessen rond WO I vooral stilgestaan bij de Belgische of West-Europese slachtoffers. Maar die focus is in de huidige diverse samenleving te beperkt, waardoor de lessen onvoldoende concreet zijn voor leerlingen met een migratie-achtergrond. Het GO! Brussel en de VUB herdenken met deze actie niet alleen de slachtoffers, maar werken  ook aan inclusiever geschiedenisonderwijs en aangepast lesmateriaal. Dat is belangrijk om alle kinderen op een voor hen concrete manier te betrekken bij historisch belangrijke gebeurtenissen zoals WOI. Nog te vaak beperkt zich dat tot een eurocentrische benadering terwijl soldaten uit alle continenten meevochten.

Met het project Molem’back to the future zet VUB deze intentieverklaring ook om in de praktijk. Het ontwikkelt didactisch materiaal, een expo en een stadsspel in Molenbeek dat een globaal perspectief biedt op de herdenking van WO I en Brussel zelf als leeromgeving gebruikt. Het GO! zet dan weer in op een leerlijn burgerschapseducatie waarbinnen herinneringseducatie zijn plaats heeft. Zij adviseren scholen om herinneringseducatie als een rode draad doorheen het curriculum te weven. 

U bent van harte welkom op deze actie op woensdag 7 november aan het Braemgebouw op VUB-campus in Etterbeek (Pleinlaan 2) vanaf 9u15. Het volledige programma vindt u onderaan deze uitnodiging. U kan na afloop spreken met leerkrachten en met Joost Vaesen (VUB-historicus betrokken bij het project Molem’back to the future).  

Ik verneem graag of u aanwezig kan zijn op dit persevent.
Gelieve uw aanwezig vooraf te bevestigen aan Sarah Janssens (sarah.g.janssens@vub.be).

Alvast hartelijk bedankt voor uw antwoord!

Met vriendelijke groeten,
Sarah Janssens

Programma:

  • 9u15: ontvangst
  • 9u30: start herdenkingsmoment (aanplanting bloemen en korte toespraak)
  • 10u30: einde herdenkingsmoment
  • 10u30: start receptie + mogelijkheid tot interviews 
  • 12u: einde
Contacteer ons
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Sarah Jansssens Redactiechef, Vrije Universiteit Brussel,VUB,VUB Marcom,VUB persdienst
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel