Persbericht – VUB en EhB ondertekenen charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit

Persbericht – VUB en EhB ondertekenen charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit

Beide hogeronderwijsinstellingen onderstrepen hun engagement om een taalbeleid op maat van de Brusselse studenten te voeren

Dinsdag 20 februari – De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) ondertekenden een Charter voor Meertaligheid en Talige Diversiteit. Die gezamenlijke stap bevestigt het engagement van beide hogeronderwijsinstellingen om een inclusief taalbeleid te voeren dat de kennis van zowel het academisch Nederlands als andere talen op hoog niveau bevordert, met speciale aandacht voor de Brusselse context. Meertaligheid is immers een noodzakelijke vaardigheid voor studenten van de 21ste eeuw.

In het dagelijkse leven van Brusselse studenten is meertaligheid de norm. Bij de VUB is een kwart van de studenten internationaal en groeit één op de twee studenten op in een meertalige thuissituatie. Bij EhB spreekt ongeveer 30% van de studenten naast Nederlands nog een andere taal, terwijl nog eens circa 30% thuis nooit Nederlands spreekt.

Die diversiteit in taalachtergrond, in combinatie met andere factoren zoals een migratieachtergrond en sociaaleconomische uitdagendere startpositie, brengt extra leer- en welzijnsuitdagingen mee met gevolgen voor het studierendement. Tegelijkertijd schreeuwt de arbeidsmarkt om meertalige professionals die vlot kunnen navigeren tussen verschillende talen en culturen. ​

“Als Urban Engaged University benadrukt de VUB haar Nederlandstalige karakter, maar omarmt en valoriseert ze ook de intrinsieke en rijke meertalige realiteit van de Brusselse samenleving én van de academische gemeenschap.” zegt VUB-rector Jan Danckaert. “Beide gaan samen, en zijn noodzakelijke vaardigheden voor studenten van de 21ste eeuw. In een diverse samenleving hebben we immers toekomstige leiders nodig van diverse achtergronden die innovatieve oplossingen kunnen vinden voor de uitdagingen van morgen.”
“Meertaligheid maakt integraal onderdeel deel uit van onze grootstedelijke context,” beklemtoont algemeen directeur van de EhB Dennis Cluydts. “Nu een meerderheid van de studenten thuis geen of niet alleen Nederlands spreekt, is het maar logisch om te onderzoeken hoe we thuistalen krachtig kunnen inzetten, in plaats van ze weg te zetten als een bedreiging. Ook eentalige leerders hebben trouwens baat bij een leeromgeving met aandacht voor verschillende talige en culturele perspectieven.”

Van tutor tot Taalbarometer

Om studenten gelijke onderwijskansen te bieden en hen de nodige taalvaardigheden bij te brengen om vlot de arbeidsmarkt te trotseren, hanteren de VUB en de EhB een inclusief onderwijsbeleid dat aandacht heeft voor meertaligheid en taaldiversiteit. Via allerhande initiatieven bieden ze studenten taalondersteuning op maat aan doorheen de studieloopbaan, omarmen ze meertaligheid in hun onderwijsaanbod en voeren ze ook onderzoek naar meertaligheid, met als doel om die wetenschappelijke kennis en best practices toe te passen op het eigen onderwijs.

“De VUB investeert bewust in een taalbeleid, dat de academische kennis van zowel het Nederlands als van andere talen op hoog niveau stimuleert” vertelt Wim Vandenbussche, professor Nederlandse Taalkunde en opdrachthouder meertaligheid aan de VUB. “Dat gaat van het persoonlijk begeleiden van studenten bij het schrijven van teksten in academisch Nederlands tot het organiseren van anderstalige vakken op maat van specifieke opleidingen zoals juridisch Frans in de opleiding Rechten. We voeren ook actief onderzoek naar het thema. VUB monitort bijvoorbeeld al meer dan twintig jaar de taalevolutie in Brussel en in de Rand, en publiceert daarover vierjaarlijks het toonaangevende Taalbarometer-onderzoek. Meertaligheid is niet schadelijk voor de ontwikkeling van het Nederlands. Integendeel, het wapent studenten met de nodige skills om hun meertalige thuissituatie te omarmen en te valoriseren op de arbeidsmarkt. Alle talen zijn daarbij evenwaardig.”
"In onze lerarenopleiding Lager Onderwijs bereiden wij intensief voor op lesgeven in de meertalige onderwijscontext van Brussel en de Rand.” zegt Anouk Vanherf, docent Nederlands en onderzoeker aan de EhB. “ Hiervoor werkt de opleiding al jaren samen met de Franstalige hogeschool Francisco Ferrer. Met dit project maken wij de vertaalslag van wetenschappelijke inzichten over meertaligheid naar de klaspraktijk. Wij valoriseren ook de meertalige achtergronden van onze eigen studenten. Hun talenkennis en hun rol als ervaringsdeskundige zijn immers waardevol voor meertalige leerlingen.”
"We zetten sterk in op taalondersteuning voor het Nederlands, ook in samenwerking met de VGC.” vervolgt Sarah Van Bulck, adviseur taalbeleid aan de Erasmushogeschool Brussel. “ We brengen jongeren een empowerend verhaal: ‘We merken dat je nog kan groeien voor Nederlands, maar we weten ook dat jouw brede taalkennis een troef is voor je toekomstige job.’ We zetten ook op andere manieren in op een inclusieve leeromgeving. Zo verleent onze opleiding Organisatie & Management een vrijstelling voor de vierde vreemde taal, als studenten hun taalniveau van een andere taal kunnen aantonen. Met dit inclusief meertalenbeleid willen we dus een tegengewicht bieden aan de huidige polarisering rond thuistalen. We tonen dat aandacht voor het Nederlands én voor andere talen hand in hand kan gaan.”
Story image

Met de ondertekening van het Charter bestendigen beide Brusselse hogeronderwijsinstellingen de ruimte voor allerhande initiatieven rond meertaligheid en taaldiversiteit.

Meer info

  • VUB: Wim Vandenbussche, opdrachthouder meertaligheid (+32 499 20 17 69)
  • EhB: Sarah Van Bulck, adviseur taalbeleid (+ 32 483 58 24 70)
Charter Meertaligheid en Talige Diversiteit VUB EhB.pdf 96 KB Best Practies - Charter VUB EhB.pdf 767 KB
Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck TIJDELIJK AFWEZIG - Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel